Аз ходя пеша

3️⃣8️⃣7️⃣ души се включиха в кампанията „Аз ходя пеша“ на отбор „За качествен въздух в Хасково“. Основната цел на кампанията е да поощри пешеходците и да информира гражданите за ролята на автомобилния транспорт за замърсяването на въздуха в Хасково.

Участие в кампанията взеха СУ ,,Св.Паисий Хилендарски“ и НАП – Хасково, както и случайни минувачи в центъра на града.

Отбор „За качествен въздух в Хасково“ избира едноименната тема, защото здравето на хората е изключително важно, а замърсеният въздух може да доведе до редица здравни проблеми. Замърсеният въздух може да има негативно въздействие върху екосистемите и да допринесе до отравяне на почвата, водата и животните. Някои замърсители в атмосферата, като например въглеродния диоксид, са главният източник на глобално затопляне. Намаляването на замърсяването на въздуха може да помогне за намаляване на въглеродния отпечатък и защитата на климата. Като общество ние имаме отговорност да опазим околната среда за бъдещите поколения. Кампанията „Аз ходя пеша“ е начин да покажем, че сме ангажирани да опазим планетата и да подобрим качеството на живот на всички хора.

Повече за кампанията можете да научите от новините на eTV тази вечер.

***

Кампанията „Аз ходя пеша“ се организира от отбор „За качествен въздух в Хасково“ на клуб Еко Шампиони при ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“. Клуб „Еко Шампиони“ е част от образователна инициатива за въвеждане на учениците в света на науката чрез работа по актуални екологични теми. Тя се реализира в изпълнение на проект „Еко Шампиони“, чиито координатор за град Хасково е с Фондация ХАЛО. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България.

Повече за проект „Еко Шампиони“ можете да намерите на https://eco-champions.eu, както и на https://www.facebook.com/ecochampionsBG.