Активни квартали

През 2022 г. Фондация ХАЛО 2019 беше избрана за местен партньор по проект “Квартална демокрация в градските общности” на сдружение „БГ Бъди активен“. До края на календарната година в изпълнение на проекта имаме желанието да организираме и проведем две граждански инициативи на територията на Община Хасково – облагородяване на зона за свободно пускане на домашни любимци в град Хасково и доизграждане на зелената класна стая за занимания на открито към детската градина в село Стамболийски, за които вече имаме отпуснато финансиране. Съгласно методологията на работа на сдружение „БГ Бъди активен“, изпълнението на гражданските инициативи е предшествано от провеждането на форум с участието на всички заинтересовани – граждани, представители на институциите на местно ниво и неправителствения сектор.

Проект “Квартална демокрация в градските общности”, наричан накратко “Активни квартали” е координиран от БГ Бъди активен и финансиран от Фонд активни граждани. Партньор от Норвегия е организацията „Nabolagshager“, която се занимава с градски пространства, кръгова икономика и демокрация. Проектът е част от дългосрочната програма _Място България и има за цел да подобри демократичната култура и гражданска осведоменост чрез прилагането на плейсмейкинг методология. Този процес дава възможност на хората да заемат по-активна роля в развитието на публичните пространства, запознава ги и ги въвлича в разработването на местните политики, допринася за изграждане на процеси и връзки между граждани, общини, общности и граждански организации.  Повече за проекта можете да откриете на https://thespot.bgbeactive.org/category/active-neighbourhoods/