Акция в Динево

На 30 септември 2023 г. се проведе акцията „Атракции за децата в село Динево“. В нея се включиха много от жителите на селото и доброволци от други места. Заедно успяхме да променим облика на Динево, да го направим по-цветно и красиво. Благодарим на всички доброволци – жители и гости на от селото!

Споделяме снимки и емоции от днешната акция в Динево.

ℹ️ Акцията в Динево се реализира в изпълнение на проект “Граждански бюджети” и кампанията „Искам да съм полезен… Рециклирай ме!“.

Проект „Граждански бюджети се изпълнява от Фондация ХАЛО 2019 в партньорство с Община Хасково. Финансира се по Оперативна програма „Добро управление“ с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. BG05SFOP001-2.025-0076-С01/10.08.2022 г. на обща стойност 46 965,59 лв, от които 39 920,75 лв от Европейския социален фонд и 7044, 84 лв национално финансиране.

www.eufunds.bg

ℹ️ Фондация ХАЛО се включва като местен партньор на BG Бъди активен в кампанията, която е част от програмата _Място България България и се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Кока Кола.

💚 Участието на Фондация ХАЛО/ HALO Foundation в кампанията обхваща провеждането на акции за почистване, поставяне на кошчета и Шишеяди в общо 11 населени места от община Хасково, провеждане на информационна кампания по темите за незаконните сметища, разделното събиране на отпадъците и ролята на отделните граждани за опазването на природата.