Акция в Долно Войводино

На 19 септември се проведе първата акция по Програмата за граждански бюджети. С дружни усилия започнахме облагородяването на центъра в с. Долно Войводино, община Хасково. Дейностите продължават и в следващите дни.

А какво точно свършихме, можете да разберете от снимките по-долу.

Благодарим на всички активни жители на селото, които се включиха!

***

ℹ️ Акцията в Долно Войводино се реализира в изпълнение на проект “Граждански бюджети” и кампанията „Искам да съм полезен… Рециклирай ме!“.

Проект „Граждански бюджети се изпълнява от Фондация ХАЛО 2019 в партньорство с Община Хасково. Финансира се по Оперативна програма „Добро управление“ с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. BG05SFOP001-2.025-0076-С01/10.08.2022 г. на обща стойност 46 965,59 лв, от които 39 920,75 лв от Европейския социален фонд и 7044, 84 лв национално финансиране.

www.eufunds.bg

ℹ️ Фондация ХАЛО се включва като местен партньор на BG Бъди активен в кампанията, която е част от програмата _Място България България и се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Кока Кола.

💚 Участието на Фондация ХАЛО/ HALO Foundation в кампанията обхваща провеждането на акции за почистване, поставяне на кошчета и Шишеяди в общо 11 населени места от община Хасково, провеждане на информационна кампания по темите за незаконните сметища, разделното събиране на отпадъците и ролята на отделните граждани за опазването на природата.