Акция в Козлец

На 19 октомври 2023 г. се проведе гражданската инициатива „Атракции за децата в детската градина в с. Козлец“. В нея взеха активно участие родителският актив и персоналът на детската градина, представители на Фондация ХАЛО и Община Хасково, жители на село Козлец.

По време на инициативата бяха монтирани пързалка, клатушка и „магазин“ в двора на детската градина, закупени в изпълнение на Програмата за граждански бюджети. Малчуганите от Козлец взеха активно участие и в кампанията „Искам да съм полезен … Рециклирай ме!“. Те получиха арт инсталация за разделно събиране на пластмасови бутилки Шишеяд, кошче за отпадъци и забавни табелки. Кристина Йорданова от Фондация ХАЛО/ HALO Foundation проведе игри с децата, с които насочи тяхното внимание към опазването на чистотата, разделното събиране на отпадъци и рециклирането на пластмаса.

За акцията

ℹ️ Кампанията „Атракции за децата в детската градина в с. Козлец“ се реализира в изпълнение на проект “Граждански бюджети” и кампанията „Искам да съм полезен… Рециклирай ме!“.

Проект „Граждански бюджети се изпълнява от Фондация ХАЛО 2019 в партньорство с Община Хасково. Финансира се по Оперативна програма „Добро управление“ с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. BG05SFOP001-2.025-0076-С01/10.08.2022 г. на обща стойност 46 965,59 лв, от които 39 920,75 лв от Европейския социален фонд и 7044, 84 лв национално финансиране.

www.eufunds.bg

ℹ️ Фондация ХАЛО се включва като местен партньор на BG Бъди активен в кампанията, която е част от програмата _Място България България и се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Кока Кола.

💚 Участието на Фондация ХАЛО/ HALO Foundation в кампанията обхваща провеждането на акции за почистване, поставяне на кошчета и Шишеяди в общо 11 населени места от община Хасково, провеждане на информационна кампания по темите за незаконните сметища, разделното събиране на отпадъците и ролята на отделните граждани за опазването на природата.

Средствата и материалите за кампанията за осигурени от:

✅ бюджета на Община Хасково

✅Сдружение БГ Бъди активен и кампанията „Искам да съм полезен … Рециклирай ме!“