Акция в Подкрепа

Днес се проведе гражданската инициатива за обновяване на парка до църквата в с. Подкрепа. По време на инициативата бяха монтирани люлка, въртележка, копчета за отпадъци и информационни табели. Гражданската инициатива се реализира след като беше избрана чрез гласуване по Програмата за граждански бюджети.

Материалите за акцията са закупени със средства на Община Хасково и със средства от кампанията „Искам да съм полезен … Рециклирай ме!“, чиито местен координатор е Фондация ХАЛО/ HALO Foundation.

***

ℹ️ Акцията в село Подкрепа се реализира в изпълнение на проект “Граждански бюджети” и кампанията „Искам да съм полезен… Рециклирай ме!“.

Проект „Граждански бюджети се изпълнява от Фондация ХАЛО 2019 в партньорство с Община Хасково. Финансира се по Оперативна програма „Добро управление“ с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. BG05SFOP001-2.025-0076-С01/10.08.2022 г. на обща стойност 46 965,59 лв, от които 39 920,75 лв от Европейския социален фонд и 7044, 84 лв национално финансиране.

www.eufunds.bg

ℹ️ Фондация ХАЛО се включва като местен партньор на BG Бъди активен в кампанията, която е част от програмата _Място България България и се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Кока Кола.

💚 Участието на Фондация ХАЛО/ HALO Foundation в кампанията обхваща провеждането на акции за почистване, поставяне на кошчета и Шишеяди в общо 11 населени места от община Хасково, провеждане на информационна кампания по темите за незаконните сметища, разделното събиране на отпадъците и ролята на отделните граждани за опазването на природата.