Вековно дърво в с. Александрово

Вчера, въпреки 🌧 и опасните 🌩, момичетата от отбор Гори към клуб Еко шампиони на ГПЧЕ „Асен Златаров“ Хасково / FLS „Assen Zlatarov“ Haskovo, изпълниха една от инициативите си, целящи насочването на вниманието на обществото към опазването на 🌳!

С помощта на доброволци те облагородиха пространството около най-новото вековно дърво в Община Хасково.

То е 1️⃣5️⃣0️⃣ – годишен полски ясен. Намира се в землището на село Александрово, община Хасково, в близост до Александровската гробница.

Ако искате да се насладите на могъществото и величието на природата – не пропускайте възможността да посетите мястото. За улеснение на туристите, отбор Гори изработиха и табели, които сочат пътя до столетника.

***

Проект „Еко шампиони“ / Project „Eco Champions“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 94 601 €, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП чрез Фонд Актвини граждани – www.activecitizensfund.bg. Основната цел на проект „Еко Шампиони“ е повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени чрез осъществяване на образователни дейности. Проектът се изпълнява от Sci-High, гр. София в партньорство с Фондация ХАЛО/ HALO Foundation, гр. Хасково, Сдружение Враца Софтуер Общество, гр. Враца и Forandre verden (Change The World), Норвегия.