Годишен доклад за 2022 година

През 2022 г. Фондация ХАЛО продължи да реализира разнообразни дейности и инициативи в три основни направления:

 • Екология и опазване на околната среда;
 • Гражданско участие и добро управление;
 • Опазване на културното и историческото наследство на местно ниво.

Екология и опазване на околната среда

„За всяко дете по дръвче“ 21-22

В началото на 2022 година завърши последния етап на кампанията „За всяко дете по дръвче“, започнал със събирането на семена на широколистни видове през есента на 2021 година. 593 малчугани от Хасково, Ярджиловци и Пловдив засяха и отгледаха широколистни дръвчета в рамките на кампанията в първите месеци на годината. Кампанията се реализира с помощта на ученици от СУ „Св. П. Хилендарски“ гр. Хасково и ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“,

„За всяко дете по дръвче“ 22-23

През есента на 2022 година беше обявено третото издание на кампанията „За всяко дете по дръвче“. Тя започна по традиция със събирането на семена на широколистни видове дървета – основно кестени и жълъди. Получихме семена от:

 •  📌 г-жа Емилия Чавдарова, ДГ22 „Звънче“, гр. Хасково,
 • 📌 г-жа Красимира Мирчева, ДГ по изкуствата, гр. Хасково
 • 📌 г-жа Карина Чанева, ОУ „Св.Кл.Охридски“, гр. Хасково
 • 📌 г-жа Жени Димитрова, ДГ „Вихрогонче“, гр. Хасково
 • 📌 г-жа Кериме Мустафа, ОУ „Св.Кл.Охридски“, с. Стамболово
 • 📌 Надежда Димитрова, Ансамбъл Хасково
 • 📌 Десис Невенова, гр. София
 • 📌 анонимни граждани, които оставяха семенца в Туристически информационен център Хасково.

Акцията за събиране на семена се проведе с незаменимата помощ на Туристически информационен център Хасково, които за поредна година ни подкрепиха и осигуриха пункт за събиране на предаваните от гражданите семена.

Участниците в кампанията буквално ни затрупаха със семена, а заявките за комплекти за засяване на дръвчета в средата на декември стигнаха близо 1400.

Успоредно с това се проведе и акция за събиране на 1400 използвани пластмасови кофички. В нея се включиха:

 • 📎Йорданка Бойчева ( Езикова гимназия, гр.Хасково)
 • 📎Кремена Добрева ( СУ „Д-р Петър Берон“ )
 • 📎Делка Делчева ( Социална група )
 • 📎Нели Черкезов ( Н.Ч „Родопски напредък-2019г.“ с.Ситово, общ.Родопи )
 • 📎Венета Орешкова ( СУ „Йордан Йовков“, гр.Кърджали )
 • 📎Запрянка Янева ( ДГ 22″Звънче“, гр.Хасково )
 • 📎Емилия Чавдарова ( ДГ 22″Звънче“, гр.Хасково )
 • 📎Стоянка Делчева ( ДГ 22″Звънче“, гр.Хасково )
 • 📎Стилияна Ангелова ( ОУ „Никога Йонков Вапцаров“ )
 • 📎Красимира Димитрова ( ОУ „Христо Ботев“ )
 • 📎Жени Димитрова ( ДГ 21″Вихрогонче“, с.Конуш )
 • 📎Саня Кунчева ( ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“, гр.Сливен )
 • 📎Севгюл Ибиш ( ДГ „Теменуга“, с.Воден )
 • 📎Красимира Мирчева ( ДГИ )
 • 📎Стефка Камчева ( ЧДГ „Албертино“ )
 • 📎Милена Димова ( ОУ „Пенчо Славейков“ )
 • 📎Антоанета Каменова ( ДГ 1″Ян Бибиян“ )
 • 📎Мария Ангелакова( ДГ „Снежанка“, гр.Гоце Делчев )
 • 📎Доротея Тончева ( ДГ 21″Вихрогонче“, филиал с.Малево )
 • 📎Розалина Петкова ( ОУ Св.Климент Охридски“ )
 • 📎Доника Груева ( ДГ „Валентина Терешкова“ )
 • 📎Калина Николова ( ППМГ „Акад.Иван Ценов“ )
 • 📎Фатмегюл Джебели ( ДГ Звездичка“, филиал с.Лясковец )
 • 📎анонимни граждани, с които за жалост не успяхме да се запознаем лично.

Кампанията „За всяко дете по дръвче“ се проведе изцяло с доброволен труд и с разходването на минимални средства за материали (основно почва и органична тор) от бюджета на проект „Еко Шампиони“.

Премахване на старите мартенички

Провокирани от вредите, които нанасят старите мартеници на дърветата през пролетта организирахме акция за премахване на старите мартеници по дърветата. Идеята на акцията бе да насочим вниманието на обществеността към вредите, които причиняват здраво стегнатите към клоните матерници, които се впиват, врастват се в кората на дърветата, превръщат се във вход за различни паразити и болести.   Акцията се проведе изцяло с доброволен труд и без раходването на средства на фондацията.

Проект „Еко Шампиони“

През 2022 година продължихме с изпълнението на проект „Еко Шампиони“.  Той се изпълнява в партньорство с две български (Фондация „Сай Хай“, гр. София и Сдружение Враца Софтуер Общество, гр. Враца) и една новрежка организация – Forandre Verden (Change The World) с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България. Целите на проекта са:

•          да ангажира гражданите с проблемите, касаещи опазването на околната среда и климатичните промени чрез създаването и пилотното изпълнение на иновативна  образователна  програма за преподаване на науки в гимназиален и прогимназиален етап;

•          да създаде възможности за обмен на идеи и сътрудничество между български и норвежки организации и институции, работещи в сферите на образованието и опазването на околната среда;

•          да изгради партньорства между училища и институции на местно ниво и да осигури възможност за реализиране на съвместни образователни и граждански инициативи, касаещи опазването на околната среда и климатичните промени.         

През 2022 г. Фондация ХАЛО в изпълнение на проекта продължи да провежда научен еко клуб в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Хасково. Учениците се разпределиха в 4 отбора, работещи по различни теми – бездомни животни, опазване на горите, замърсяване с пластмаса, замърсяване на питейланат вода с уран. В края на учебната година проведохме научен фестивал „Еко Шампиони“. По време на фестивала ученическите отбори представиха своите разработки и решения, а работата им бе оценена от 5-членно жури от представители на РИОСВ – Хасково, Община Хасково, РИО – Хасково и  СУ „Св. Паисий Хилендарски“. Повече за фестивала можете да намерите на https://www.facebook.com/halongobg/posts/pfbid02VwR1JFYU1Lgz3ygRRGty1wSSPsLxMd5SzPn4znfVrBdpC9pPJz4hN6ciEK8m1zg5l

През лятото на 2022 година проведохме информационни срещи и обучения за учители, чрез които популяризирахме иновативната образователна програма „Еко Шампиони“ и обучихме специалисти от регион Хасково за прилагането й. През септември сключихме споразумение за партньорство с ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, където създадохме втория за град Хасково научен клуб „Еко Шампиони“. Същевременно подновихме споразумението за партньорство със  СУ „Св. П. Хилендарски“. В двете училища заработиха научни клубове, в които се включиха над 50 деца на възраст от 12 до 18 години.

Запазване на традициите и обичаите

Отбелязване на Еньовден

През 2022 годинане  не пропуснахме да организираме традиционното бране на билки. Тази година поставихме акцент на есенните диви плодове – трънки, шипки, глог. Мероприятието се организира и проведе изцяло с доброволен труд и транспорт, осигурен от участниците.

Добро управление

Партньорства

През 2022 година Фондация ХАЛО 2019 създаде множество партньорства с организации от България и чужбина. Организацията се присъедини към Глобалната мрежа за почистване на отпадъци (Global Waste Cleaning Network, GWCN). GWCN е бързо развиваща се организация, фокусирана върху опазването на околната среда и зелената енергия. В мрежата членуват екологични и енергийни компании, НПО и институции, частни и обществени организации, които участват активно в проблемите на околната среда, като се застъпват за намаляване на въглеродните емисии и управление на отпадъци от всякакъв вид: твърди, течни и газообразни отпадъци. GWCN също така включва изследователски център, в който работят изследователи от цял свят по близо 20 екологични и енергийни области на специализация (глобални и/или с фокус върху конкретни географски региони и държави).

GWCN играе жизненоважна роля в нарастващото световно движение за намаляване на въздействието на замърсяването на околната среда върху обществото чрез застъпничество и прилагане на базирани на доказателства програми за намаляване на замърсяването в океаните, бреговата линия, земята и атмосферата.

Целта на Глобалната мрежа за почистване на отпадъци е да подпомага екологичните дейности, да демонстрира, свързва и обучава членовете на мрежата, да допринася за екологичните дебати, да насърчава екологичните изследвания и да разпространява информация, свързана с околната среда. Повече за GWCN можете да откриете на https://gwcnweb.org/

Фондация ХАЛО 2019 създаде партньорски отношения с училища и детски градини от цялата страна, както и със сдружение „БГ Бъди активен“.

Проект „Активни квартали“

През 2022 година като местен партньор  се включихме в изпълнението на проект „Активни квартали“. Той се изпълнява от сдружение „БГ Бъди активен“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани“. В изпълннеие на проекта проведохме два граждански форума и реализирахме две граждански инициативи – облагородяване на зоната за свободно пускане на домашни любимци в парк „Кенана“ и изграждане на зелена класна стая на открито към детската градина в село Стамолийски. Средствата за реализиране на дейностите бяха осигурени от сдружение „БГ Бъди активен“.

„Граждански бюджети“

През месец август 2022 г.  стартирахме изпълнението на проект „Граждански бюджети“. Той се реализира в партньорство с Община Хасково с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“. Благодарение на проекта имахме възможност да създадем онлайн платформа за гражданско участие, през която гражданите могат да предлагат идеи за граждански инициативи и да избират чрез гласуване кои от тях да се реализират. Проекта ни даде възможност да обявим второто издание на Програмата за граждански бюджети. Този път тя е отворена за всички населени места от Община Хасково. През периода от септември до декември съвместни екипи на фондация ХАЛО и Община Хасково проведоха поредица от информационни срещи и консултации във всички села от Община Хасково.  За изпълнението на проекта изразходвахме 6885 лв, които предстои да бъдат възстановени от Оперативна програма „Добро управление“.

Проект „Развитие на организационния капацитет на фондация ХАЛО 2019“

На 20.07.2022г. стартира изпълнението на проект „Развитие на организационния капацитет на фондация ХАЛО 2019“. Той бе с продължителност 6 месеца – време през което екипът ни под менторството на експертите от Фондация „Импакт Драйв“ изготви оценка на нуждите и планира развитието на организацията.  

Основната цел на проекта беше насочена към изграждане на вътрешен организационен капацитет на Фондация ХАЛО 2019 (ХАЛО). В поредица от работни срещи и под менторството на експерти, екипът на организацията извърши анализ на контекста на работа на фондацията, анализ на структурата и вътрешната организация. След това използвайки различни инструменти като DISC, SWOT анализ, Теория на промяната, изработихме визия и стратегия за развитието на ХАЛО. Стратегията беше облечена и в детайлен план за действие, който вече прилагаме. Изработването на стратегия за развитие на ХАЛО с хоризонт от 5 години даде възможност на екипа да приоритизира инициаитивите, по които работи организацията, да планира как стъпка по стъпка да постигне финансова устойчивост на ХАЛО, както и да обърне по-голямо внимание на оперативните задачи в организацията.

В подкрепа на организационното развитие на ХАЛО, в рамките на проекта беше изработена програма за работа с доброволци, която даде възможност на организацията да планира в детайли как може да използва ресурсите на доброволчеството за увеличаване на броя на съмишлениците на каузите ни от една страна и за запълване на дефицитите на човешки ресурси при реализиране на основните ни инициативи, от друга страна. Разработен беше и план за работа в кризисни ситуации, с което бе създадена възможност за по-адекватно отреагиране и по-голяма устойчивост на организацията в кризисни моменти.

Изпълнението на проекта доведе до изграждането на организационен капацитет и по-голяма устойчивост на Фондация ХАЛО. За първи път от създаването на организацията, екипът ни имаше възможност да обсъди и дооформи целите, визията и мисията на организацията. Въвличането на целия екип, включително и доброволците и външните изпълнители, работещи по проекти, допринесе за по-доброто им приобщаване към ХАЛО, за по-доброто разбиране на организацията и тяхната роля в нея. Екипът ни се научи как да прави анализ на средата, в която работи фондацията, научи се да разпределя задачите в екипа след отичтане на силните и слабите страни на всеки от членовете му, научи се как да приоритизира целите и дейностите в организацията и да планира в детайли оперативните задачи. Тези знания и умения несъмнено ще са от полза за Фондация ХАЛО, но и за членовете на екипа ни като отделни личности. Те в дългосрочен план ще ни помагат да намираме баланса между личния и служебния живот, да се справяме по-добре с непредвидените ситуации в организацията, да планираме по-добре целите на ХАЛО и дейностите, които водят до постигането им.

Всички разходи за изпълнението на проекта през 2022 г. в общ размер на 6729 лв са осигурени и предстои да бъдат възстановени от финансиращата организация – фонд „Активни граждани“.

Информиране на обществеността по теми, касаещи опазването на околната среда, културното наследство и прилагането на принципите на добро управление

През 2022 година фондация ХАЛО продължи да развива и надгражда сайта и фейсбук страницата на организацията. През цялата година екипът ни регулярно създаваше публикации, с които да информираме последователите и съмишлениците си за инициативите на организацията, както и по различни теми, касаещи опазването на околната среда, културното наследство и прилагането на принципите на добро управление. Тази дейност се извършваше изцяло под формата на доброволен труд от екипа на фондацията.

 Извършване на стопанска дейност

Програма “Младежи за околна среда”

През 2022 година в изпълнение на стопанската си дейност Фондация ХАЛО 2019 сключи със сдружение „БГ Бъди активен“ споразумение за съвместно реализиране на дейности по кампания “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!”, осъществени по програма “Младежи за околна среда”, с подрепата на МОСВ и РИОСВ Хасково. Дейностите, които реализирахме в Хасково бяха свързани с провеждането на еко игри и знаятия в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ и СУ „Св. П. Хилендарски“. В двете училища бяха предоставени  кошчета за разделно събиране на отпадъци. В ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ беше поставен първия за Хасково „шишеяд“ – атрактивната арт инсталация за събиране на пластмасови бутилки.

За изпълнение на дейността изразходвахме 600 лв, осигурени от стопанската дейност на Фондация ХАЛО и споразумението за партньорство със сдружение „БГ Бъди активен“.