Еко Шампионите и техните ментори

В началото на новата 2022 година отборите към клуб „Еко Шампиони“ се запознаха със своите ментори. През месеците до края на учебната година работата на всеки един отбор ще бъде подкрепяна от млади учени и специалисти в областите, в които работят учениците.

Възможността децата да се докоснат и да общуват с млади вдъхновяващи учени е безценна. Тя мотивира учениците да се впуснат стремглаво в своите проучвания и го окуражава да вярват, че макар и на крехка възраст, те могат да решение на екологичните проблеми, които ги вълнуват.

Менторите

Д-р Надежда Ангелова

В момента Д-р Надежда Ангелова е главен асистент във факултета по химия и фармация на СУ “Св. Климент Охридски”. Но по-голяма част от работата й до сега е била като учител по природни науки в и извън класната стая.

Тя е ментор на отбор „Уран“ и отбор „Замърсяване на училищния двор“.


Теодора Димитрова

Тя е доктор съм по социално-икономическа география, работи като учител по география и биология, лектор по природни науки и образователен експерт в платформа за частни уроци.

Теодора Димитрова е ментор на отбор „Дървета“.


Никола Бобчев

Никола Бобчев е автор на блога Less Plastic Bulgaria, работи като учен в БАН като изследовател на микропластмасата по Черноморието, а през свободното си време почиства плажове.

Той е ментор на отбор „Пластмаса“.


Рая Убенова

Рая Убенова е завършила магистратура по изкуствата – Издателска дейност, в Университета Оксфорд Брукс във Великобритания и магистратура на науките – Трудови въпроси, социални движения и развитие в Лондонския университет във Великобритания (СОАС), в който в момента изучава онлайн трета магистратура на науките – Климатични промени и развитие.  В момента завежда екипа по дизайн и издателската дейност на Международната организация по труда (МОТ) в Женева, Швейцария.


Анастасия Петрова

Анастасия Петрова е един от основателите на сдружение „Зоодоброволци“. Има дългогодишен опит като спасител на животни. Участвала в при изготвянето на Закона за защита на животните, както и при редица кампании в подкрепа на бездомните животни.

Тя е ментор на отбор „Бездомни животни“.


Актуална информация за дейността на отборите към клуб “Еко Шампиони” можете да откриете на фейсбук страницата на Фондация ХАЛО и фейсбук страницата на проект “Еко Шампиони”.

Проект „Еко Шампиони“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 94 601 €, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП чрез Фонд Активни граждани – www.activecitizensfund.bg. Основната цел на проект „Еко Шампиони“ е повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени чрез осъществяване на образователни дейности. Проектът се изпълнява от Фондация „Сай Хай“, гр. София в партньорство с Фондация ХАЛО 2019, гр. Хасково, Сдружение Враца Софтуер Общество, гр. Враца и Forandre Verden (Change The World), Норвегия.