Еко Шампиони проведоха учебно посещение в Община Хасково

Ученическите отбори към клуб „Еко Шампиони“ започнаха същинското проучване по темите, с които са се захванали. На 18.01.2022г. представители на отборите „Пластмаса“, „Сметища“ и „Дървета“ проведоха среща с Любомир Георгиев, началник отдел „Екология“ в Община Хасково. От него учениците научиха много за работата на общината във връзка със сметосъбирането, третирането на отпадъците и отсичането на дървета на територията на общината.

Г-н Георгиев подробно запозна учениците с работата на Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци в село Гарваново, в който постъпват отпадъците от нашата община. 65% от отпадъците там се депонират, а останалото количество се сепарира и се предава за рециклиране. Част от отпадъците се използват за производство на биогориво, а от органичните отпадъци от кафявите контейнери се прави компост.

Клуб „Еко Шампиони“ беше поканен през пролетта да посети депото в село Гарваново и да се запознае на място с дейността по сепариране и третиране на отпадъците.

Актуална информация за дейността на отборите към клуб „Еко Шампиони“ можете да откриете на фейсбук страницата на Фондация ХАЛО и фейсбук страницата на проект „Еко Шампиони“.

Проект „Еко Шампиони“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 94 601 €, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП чрез Фонд Активни граждани – www.activecitizensfund.bg. Основната цел на проект „Еко Шампиони“ е повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени чрез осъществяване на образователни дейности. Проектът се изпълнява от Фондация „Сай Хай“, гр. София в партньорство с Фондация ХАЛО 2019, гр. Хасково, Сдружение Враца Софтуер Общество, гр. Враца и Forandre Verden (Change The World), Норвегия.