Еко Шампиони – силата на информацията

Днес се проведе седмото ни занятие с Еко шампионите в Хасково. Темата беше свързана с източниците на информация, на които може да се доверяваме и може да използваме в проучванията си.

По време на тази среща окончателно завърши разпределението по отбори и всеки отбор избра свой собствен канал за комуникация. Това в никакъв случай не слага край на присъствените ни срещи в училище, но ни дава възможност да се задълбочим по темите, които сме избрали.