Еко Шампиони

Изключително развълнувани сме да ви съобщим, че от днес се впускаме в една напълно нова инициатива – проект „Еко Шампиони“. Той ще се изпълнява през следващите две години от нашата организация и партньорите ни Фондация „Сай Хай“, гр. София, Сдружение Враца софтуер общество, гр. Враца, Forandre verden (Change The World), Норвегия. В рамките на проекта ще създадем иновативна образователна програма за деца на възраст 13-19 години, с която да повишим ангажираността им с проблемите, касаещи опазването на околната среда и климатичните промени. Програмата ще се изпълнява в София, Хасково и Враца, а учениците, стъпвайки на научни подходи и под менторството на български учени и норвежките ни партньори, ще търсят решения на местни екологични проблеми. Техните решения ще представяме на училищно, общинско и национално ниво в поредица от научни фестивали.

Следете сайта и фейсбук страницата ни  за повече информация за предстоящите дейности.