Еко Шампионска среща

💚 Еко Шампионските срещи в Хасково продължават с пълна пара!

Вчера учениците от клуб Еко Шампиони се впуснаха в истинско приключение, направиха живи статуи с помощта на малко тоалетна хартия и представиха творбите си пред всички участници в клуба. А след това се заеха с работата по отбори:

👉Отбор „Бездомни животни“ посети приюта за безстопанствени кучета към Община Хасково;

👉Отбор „Уран“ подготви официални писма до РЗИ – Хасково и ВиК – Хасково, за да научи повече за контрола и мерките, които местните институции предприемат във връзка със замърсяването на питейната вода;

👉Отбор „Рециклиране на пластмаса“ направи одит на пластмасовите отпадъци, които беше събрал през изминалата седмица;

👉Отбор „Сметища“ проведе разговори с лаборатории от цялата страна, за да научи повече къде може да изпрати за изследване проби от почвата, водата и въздуха от сметищата в Хасково;

👉Отбор „Дървета“ подготви официално писмо до Община Хасково, за да получи официална информация за незаконно отсечените дървета в Хасково, а след това се включи в кампанията „За всяко дете по дръвче“ и зася семенца на широколистни дървета.

💚 Благодарим на всички Еко Шампиони за неуморния труд и ентусиазма, с който разплитат едни от най-наболялите екологични проблеми в Хасково. 💚

Проект „Еко Шампиони“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 94 601 €, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП чрез Фонд Активни граждани – www.activecitizensfund.bg. Основната цел на проект „Еко Шампиони“ е повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени чрез осъществяване на образователни дейности. Проектът се изпълнява от Фондация „Сай Хай“, гр. София в партньорство с Фондация ХАЛО 2019, гр. Хасково, Сдружение Враца Софтуер Общество, гр. Враца и Forandre Verden (Change The World), Норвегия.