Еко Шампионските отбори

С голяма радост ви съобщаваме, че вече имаме яснота кои ще са Еко Шампионските отбори в Хасково. Мисията ни е повече от преизпълнена. Очаквахме в нашия научен клуб в училище да се включат 10 деца, които да работят в 3 отбора. Но всъщност се включиха 25 деца, които се разпределиха в 6 отбора.

А ето и темите, по които ще работим в Хасково:

  • Отбор „Пластамаса“ ще проучва възможностите за рециклиране на пластмасата;
  • Отбор „Дървета“ ще се бори с изсичането на горите;
  • Отбор „Замърсяване в града“ ще търси най-мръсното място в Хасково;
  • Отбор „Кучета“ ще се бори с проблема с бездомните животни;
  • Отбор „Уран“ ще търси варианти за пречистване на хасковската УРАНжада;
  • Отбор „Невъзпитаните“ ще се бори с невъзпитаните хасковлии, които замърсяват града ни.

Сигурно се чудите как децата ще намерят решения по тези теми…

Е, няма да е лесно. Но заедно като отбор, с помощта на експерти, с много труд и ентусиазъм ще се справим. Ако не ни вярвате, проследете работата ни на сайта на проект „Еко Шампиони“, на фейсбук страницата на проекта, както и на фейсбук страницата на Фондация ХАЛО.

***

Проект „Еко Шампиони“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 94 601 €, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП чрез Фонд Актвини граждани – www.activecitizensfund.bg. Основната цел на проект „Еко Шампиони“ е повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени чрез осъществяване на образователни дейности. Проектът се изпълнява от Фондация „Сай Хай“, гр. София в партньорство с Фондация ХАЛО 2019, гр. Хасково, Сдружение Враца Софтуер Общество, гр. Враца и Forandre verden (Change The World), Норвегия.