Еко Шампионски проучвания

Тази седмица проведохме онлайн срещи с учениците от клуб „Еко Шампиони“. По време на срещите планирахме проучванията във връзка с темите, по които работят отборите.

Отбор „Сметища“ разгледа резултатите от допитването, което прави и определи 7 локации, които жителите на Хасково са посочили като най замърсени. След това пристъпи към планиране на експедициите до тези локации. Отборът разбра, че планирането на изследване на терен не е лесна задача и затова реши да отдели една седмица, за да проучи как се правят теренни проучвания.

Отбор „Уран“ направи опити да организира среща с представители на РЗИ – Хасково и ВиК – Хасково, но представителите на тези институции отказаха разговори с децата. отборът реши да подготви официални писма, с които да изиска нужната им информация.

Отбор „Пластамаса“ проучи официалната статистика на Община Хасково за събираните пластмасови отпадъци през последните години. След това планира първото си проучване. Учениците решиха да събират разделно всички пластмасови отпадъци от домакинствата, в които живеят в продължение на една седмица. След това планираха да направят одит на събраната пластмаса и да съпоставят резултатите с официалната статистика.

Отбор „Бездомни животни“ планира теренно проучване на бездомните животни в района около училището и решиха да посетят кастрационния център към Община Хасково.

Отбор „Дървета“ извърши смяна в състава си. На мястото на Елиф в отбора се включи Симона. Онлайн срещата премина в запознаване на новия член на екипа с проученото до момента и заедно планираха следващите стъпки.

Проект „Еко Шампиони“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 94 601 €, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП чрез Фонд Активни граждани – www.activecitizensfund.bg. Основната цел на проект „Еко Шампиони“ е повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени чрез осъществяване на образователни дейности. Проектът се изпълнява от Фондация „Сай Хай“, гр. София в партньорство с Фондация ХАЛО 2019, гр. Хасково, Сдружение Враца Софтуер Общество, гр. Враца и Forandre Verden (Change The World), Норвегия.