Обществени дебати за Програмата по граждански инициативи 2024

От следващата седмица започват Общeствените дебати, организирани от Фондация ХАЛО/ HALO Foundation и Община Хасково в рамките на Програмата за граждански инициативи!

Ето и в кои села ще има дебати:

📍с. Стамболийски : 17.03. в 15.00 ч. в двора на училището

📍с. Козлец : 19.03. в 13.00 ч. в кметството

📍с. Долно Големанци : 19.03. в 14.00 ч. на беседката в кметството

📍с. Козлец : 19.03. в 15.30 ч. пред кметството

📍с. Гълъбец : 21.03. в 9.00 ч. в кметството

📍с. Криво поле : 21.03. в 13.00 ч. на заведението в Момино

📍с. Мандра : 21.03. в 14.00 ч. в паркче пред кметство (при лошо време – ритуална зала)

📍с. Гълъбец : 21.03. в 15.30 ч. в читалището

Повече за третото издание на Програмата за граждански бюджети можете да намерите на 👇https://halongo.eu/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d0…/

ℹ Третото издание на Програмата за граждански бюджети се изпълнява в партньорство между Фондация ХАЛО и Община Хасково. Инициативата “Граждански бюджети 2024” се изпълнява по проект “Права и ценности” и е финансирана от Европейския съюз и Фондация “Работилница за граждански инициативи”. Програмата за граждански бюджети представлява инструмент, който дава равни възможности на всички граждани (независимо от техните възраст, пол, образование, етническа принадлежност, населено място) да се включат директно в процесите на управление на местно ниво чрез даване на предложения, вземане на решения чрез всеобщо гласуване и изпълнение на най-одобряваните предложения.

***

Тази публикация е създадена в рамките на инициатива “Граждански бюджети 2024”, финансирана от Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ). Изразените възгледи и мнения са единствено на автора и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) или ФРГИ. Нито Европейският съюз, нито EACEA, нито ФРГИ могат да бъдат държани отговорни за тях.

#ProEUvaluesBG

#гражданскибюджети