Започва второто издание на Програмата за граждански бюджети

Днес Фондация ХАЛО и Община Хасково обявяват началото на второто издание на Програмата за граждански бюджети. Жителите на всички населени места в общината могат да предлагат идеи за граждански инициативи през специално създадената Платформа за граждански бюджети – https://halo-platform.halongo.eu.

След огромния успех на първото издание на програмата, което обхващаше само три села в Община Хасково – Войводово, Малево и Стамболийски, тази година жителите на всички села и на град Хасково могат да предлагат идеи за граждански инициативи. Няма ограничения какви да бъдат тези идеи – единствените изисквания са те да подобряват средата или условията на живот на всички или част от жителите на едно конкретно населено място от община Хасково и да предвиждат ангажирането на местната общност или част от нея вкл. и чрез полагането на доброволен труд.

Бюджетът на Програмата тази година е увеличен на 12 000 лв, като разходите за една гражданска инициатива трябва да са в размер до 3000 лв. Срокът за подаване на идеи от гражданите е до 28.02.2023 година. След това събраните предложения ще бъдат разгледани от мултидисциплинарна комисия от експерти в различни области, които ще извършат проверка на законосъобразността и допустимостта на предложените идеи и ще ги остойностят.

В периода 10 май – 10 юни 2023 година чрез онлайн гласуване гражданите ще изберат кои от предложените инициативи да се реализират. А до края на 2023 година идеите, събрали най-голяма подкрепа ще бъдат реализирани.

Повече информация за програмата за граждански бюджети можете да откриете на https://halo-platform.halongo.eu.

Програмата за граждански бюджети се изпълнява в рамките на проект „Граждански бюджети“. Той се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. BG05SFOP001-2.025-0076-С01/10.08.2022 г. на обща стойност 46 965,59 лв, от които 39 920,75 лв от Европейския социален фонд и 7044, 84 лв национално финансиране. Проектът се изпълнява от Фондация ХАЛО в партньорство с Община Хасково.