Започва гласуването по Програмата за граждански бюджети

📌Започва гласуването по Програмата за граждански бюджети📌

Можете да се включите в избора кои граждански инициативи да се реализират като гласувате в онлайн платформата  https://halo-platform.halongo.eu/ до 17.00 часа на 31 юли.

Програмата за граждански бюджети се изпълнява от Фондация ХАЛО в партньорство с Община Хасково. В предходния етап на програмата получихме 83 предложения за граждански инициативи, а след разглеждане от мултидисциплинарен съвет, до етапа с гласуването са допуснати 79 от тях. 18 от гражданските инициативи са за град Хасково, а останалите 61 – за селата в Община Хасково.

ℹ️ Право на участие имат всички жители на община Хасково, като всеки може да гласува само за една от идеите от неговото населено място. Онези граждани, които има адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес в различни населени места, могат да избират за кое от двете населени места да гласуват. 

ℹ️ При гласуването се попълват лични данни за гласуващия – имена, ЕГН и населено място. Информацията се събира с оглед спазване на един от основните принципи на Програмата за граждански бюджети – решения какво да се случва едно населено място могат да вземат само жителите на това населено място. В тази връзка при грешно изписване на имената или ЕГН на гласуващия, вотът му няма да бъде зачетен. Цялата информация за гласуващите се събира, съхранява и обработва съгласно политиката за обработка на лични данни на Фондация ХАЛО, при спазване на националните и европейските стандарти и законодателство. След приключване на гласуването на 31 юли, в периода до 10 август служители на Община Хасково с достъп до регистрите на ЕСГРАОН ще извършат проверка дали гласувалите действително са жители на съответните населени места. Несъответстващите гласове (от типа ЕГН 1111111111 или с несъответстващи имена и ЕГН) ще бъдат заличени, което може да доведе и до промяна в класирането на гражданските инициативи. 

ℹ️ Право да участват в гласуването по програмата за граждански бюджети имат всички жители на Община Хасково без ограничение в техните възраст, пол, етнос, религия, образование и др.

Лица, които нямат собствен достъп до онлайн платформата, могат да използват устройствата и помощта на други лица при гласуването. Тази помощ обаче трябва да съответства на добрите нрави и да гарантира истинността на вота. Опитите за неправомерно гласуване чрез използване и злоупотреба с лични данни, ще бъдат предавани на компетентните органи съгласно българското законодателство. 

С цел осигуряване на равнопоставеност между малките села, големите села и града при гласуването, тази година пресмятането на резултатите от гласуването за гражданските инициативи ще се извършва по формула с различен коефициент за различните населени места в зависимост от броя на населението им. Всички валидни гласове за идеи от съответното населено място ще бъдат умножени по коефициента за него, а произведението им ще бъде разделено на броя на жителите в населеното място.

С тази формула се изчислява активността по време на гласуването на различните населени места и съответно на базата на резултатите се извършва класация на населените места, в които ще бъде финансирано изпълнението на граждански инициативи. А изборът коя конкретна инициатива да се реализира в съответното населено място се извършва въз основа на абсолютния брой гласове, които са получили инициативите. Тоест ще бъдат реализирани най-подкрепяните инициативи от най-активно участвалите в гласуването наслени места. 

Информация за коефициентите и средноаритметични брой на жителите по населени места е представена в следната таблица:

Таблица 1 – Население и коефициенти по населени места

Населено мястоНаселениеКоефициент
Александрово1911
Брягово4111,4
Войводово9932,5
Въгларово5791,5
Гарваново5111,5
Големанци3751,2
Горно Войводино1831
Гълъбец3061,2
Динево5771,5
Долно Войводино1821
Долно Големанци4351,4
Елена2831,1
Зорница2721,1
Клокотница4601,4
Книжовник4811,4
Козлец5591,5
Конуш5841,5
Корен3101,2
Криво поле7072,5
Любеново471
Малево9432,5
Манастир2381,1
Мандра3691,2
Маслиново3721,2
Николово1961
Нова надежда5401,5
Орлово3741,2
Подкрепа2081,1
Родопи1271
Стамболийски6732,5
Стойково1821
Текето3741,2
Тракиец5121,5
Узунджово13132,5
Хасково7606750
Широка поляна3691,2

👉Резултатите от гласуването ще бъдат обявени на 10 август на сайтовете на Фондация ХАЛО и Община Хасково, на онлайн платформата и в профилите в социалните мрежи на партньорските организации.

През есента на 2024 година ще се реализират най-подкрепяните от гражданите инициативи по реда на тяхното класиране до изчерпване на бюджета, като ще се реализират не по-малко от 5 граждански инициативи. 🙌

ℹ Третото издание на Програмата за граждански бюджети се изпълнява в партньорство между Фондация ХАЛО и Община Хасково. Инициативата “Граждански бюджети 2024” се изпълнява по проект “Права и ценности” и е финансирана от Европейския съюз и Фондация “Работилница за граждански инициативи”. Програмата за граждански бюджети представлява инструмент, който дава равни възможности на всички граждани (независимо от техните възраст, пол, образование, етническа принадлежност, населено място) да се включат директно в процесите на управление на местно ниво чрез даване на предложения, вземане на решения чрез всеобщо гласуване и изпълнение на най-одобряваните предложения.

***

Тази публикация е създадена в рамките на инициатива “Граждански бюджети 2024”, финансирана от Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ). Изразените възгледи и мнения са единствено на автора и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) или ФРГИ. Нито Европейският съюз, нито EACEA, нито ФРГИ могат да бъдат държани отговорни за тях.

#ProEUvaluesBG

#гражданскибюджети