Започва третото издание на Програмата за граждански бюджети

От днес започва третото издание на Програмата за граждански бюджети. До края на месец май жителите на всички населени места от Община Хасково имат възможност да подават своите предложения за граждански инициативи. И тази година идеите се подават през онлайн платформата https://halo-platform.halongo.eu/, а максималният бюджет за една инициатива е 3000 лв. Няма ограничение в темите на инициативите, стига те да са в обществена полза и да се отнасят до едно конкретно населено място. Предлагащите граждански инициативи ще трябва да опишат и колко доброволци ще са нужни за реализирането им.

В периода до края на месец май съвместни екипи на Фондация ХАЛО и Община Хасково ще организират срещи във всички села, за да запознаят жителите им с условията на Програмата за граждански бюджети и да им съдействат за оформяне и подаване на техните предложения. Графикът на насрочените срещи ще се публикува в онлайн платформата и на сайта на Фондация ХАЛО и ще се актуализира ежемесечно.

През месец юни постъпилите в онлайн платформата ще бъдат разгледани от мултидисциплинарен съвет, съставен от специалисти в различни области. Те ще извършат проверка на допустимостта на постъпилите  предложения за граждански инициативи и ще могат да отправят предложения за надграждането им.

От 1 до 31 юли ще се проведе гласуването за избор на инициативи, които да се реализират, като то отново ще се случва чрез онлайн платформата. Право на участие в него ще имат, както и досега, всички жители на общината, като всеки ще може да гласува само за идеите от неговото населено място. Онези граждани, които има адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес в различни населени места, ще могат да избират за кое от двете населени места да гласуват. Резултатите от гласуването ще бъдат обявени на 10 август на сайтовете на Фондация ХАЛО и Община Хасково. Граждански инициативи ще се реализират в петте населени места с най-висок процент гласували през есента на 2024 година.

Новостите при третото издание на Програмата за граждански бюджети са:

  • постъпилите в онлайн платформата идеи за граждански инициативи ще се публикуват, за да може гражданите да се запознаят предварително с тях;
  • подателите на идеите ще представят информация за бюджета и доброволния труд, необходим за реализиране на инициативите;
  • отчитането на гласовете на гражданите при избора кои инициативи да се изпълняват ще се случва по нова методика, която създава равнопоставеност между малките и по-големите населени места;
  • по програмата е предвиден бюджет за 5 граждански инициативи, но ще бъдат реализирани и допълнителни под формата на доброволчески кампании и с материали, осигурени от Фондация ХАЛО.

Третото издание на Програмата за граждански бюджети се изпълнява в партньорство между Фондация ХАЛО и Община Хасково. Инициативата “Граждански бюджети 2024” се изпълнява по проект “Права и ценности” и е финансирана от Европейския съюз и Фондация “Работилница за граждански инициативи”. Програмата за граждански бюджети представлява инструмент, който дава равни възможности на всички граждани (независимо от техните възраст, пол, образование, етническа принадлежност, населено място) да се включат директно в процесите на управление на местно ниво чрез даване на предложения, вземане на решения чрез всеобщо гласуване и изпълнение на най-одобряваните предложения.

Повече информация за програмата за граждански бюджети можете да откриете на https://halo-platform.halongo.eu и https://halongo.eu/ .


Тази публикация е създадена в рамките на инициатива “Граждански бюджети 2024”, финансирана от Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ). Изразените възгледи и мнения са единствено на автора и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) или ФРГИ. Нито Европейският съюз, нито EACEA, нито ФРГИ могат да бъдат държани отговорни за тях.