Започна гласуването за граждански инициативи

От днес жителите на селата Войводово, Малево и Стамболийски могат да участват в избора на граждански инициативи, които да се реализират по Програмата за граждански бюджети. Жителите на село Войводово могат да избират измежду 5 предложения за обновяване на читалището, които са на стойност между 160 и 1000 лв. В Малево изборът е между 6 преложения с предварителен бюджет от 230 до 390 лв. В село Стамболийски местната общност кандидатства с най-много предложения по Програмата за граждански бюджети – цели девет с предварително разчетени разходи от 120 до 900 лв. Гласуването кои инициативи да бъдат финансирани се извършва чрез попълване на онлайн формуляр:

Всяко лице може да гласува само веднъж за една от предложените в неговото село инициативи. Право да гласуват имат всички жители на съответното село, които:

  • имат постоянен адрес в селото и/или
  • настоящ адрес в селото и/или
  • пребивават в селото повече от две години.

Гласуването може да се осъществи през личен компютър, лаптоп, таблет или смартфон с достъп до интернет. За лицата, които не разполагат с изброените устройства или нямат достъп до интернет, гласуването ще се осъществява чрез предоставените по проекта компютри, разположени в:

  • читалището в село Войводово;
  • библиотеката в село Малево;
  • Клуба в село Стамболийски (ет.1 в сградата на пощата)

Формулярите за избор ще са отворени за попълване до 17.00 часа на 20 август 2021г.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени на 25 август. От септември ще започне изпълнението на събралите най-голяма подкрепа граждански инициативи до изчерпване на бюджета в размер на 1000 лв за всяко село.

За повече информация относно напредъка сгласуването и изпълнението на гражданските инициативи следете сайта на проект „Инициатива за граждански бюджети“ и фейсбук страницата на Фондация ХАЛО.

***

Проект „Инициатива за граждански бюджети“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 7000 €, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП чрез Фонд Активни граждани – www.activecitizensfund.bg. Основната цел на проект „Инициатива за граждански бюджети“ е участие на гражданите при вземане на решения по обществени политики. Проектът се изпълнява от Фондация ХАЛО 2019 в партньорство с Община Хасково.