Информационни срещи по селата от Община Хасково

От понеделник 17 октовмри 2022 г. започват информационните срещи по проект „Граждански бюджети“. Срещите ще се порвеждат в селата от Община Хасково при следния график:

датачаснаселено място
17.10.20228.00Войводово
18.10.20229.00Горно Войводино
19.10.20229.00Долно Войводино
19.10.202218.00Орлово
20.10.20229.00Големанци
20.10.20228.00Стамболийски
21.10.20229.00Долно Големанци
21.10.20228.00Подкрепа
24.10.20229.00Динево
24.10.20228.00Малево
25.10.20229.00Стойково
25.10.202218.00Манастир
26.10.202218.00Клокотница
27.10.20229.00Текето
28.10.20229.00 Тракиец
31.10.20229.00Елена
31.10.202218.00Въгларово
1.11.20229.00Момино
1.11.202218.00Гарваново
2.11.20229.00Книжовник
2.11.20228.00Конуш
3.11.20229.00Маслиново
3.11.202218.00Козлец
4.11.20229.00Зорница
4.11.20228.00Николово
7.11.20229.00Мандра
7.11.202218.00Криво поле
8.11.20229.00Брягово
8.11.20228.00Корен
9.11.20229.00Родопи
9.11.202218.00Нова надежда
10.11.20229.00Широка поляна
10.11.20228.00Александрово
11.11.202218.00Узунджово
14.11.20229.00Гълъбец
14.11.20228.00Любеново

По време на срещите екипът ни ще представи възможностите за включване в Програмата за граждански бюджети и онлайн платформата за подаване на идеи за граждански инициативи – https://halo-platform.halongo.eu.

Напомняме, че Платформата е отворена и всички граждани, читалища, училища, детски гардини, кметства, НПО и др. могат да подават своите идеи. Крайният срок за изпращане на идеи за граждански инициативи е 28.02.2022г..

Повече за условията за кандидатстване по Програмата за граждански бюджети можете да откриете тук.

Проект “Граждански бюджети” се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. BG05SFOP001-2.025-0076-С01/10.08.2022 г. на обща стойност 46 965,59 лв, от които 39 920,75 лв от Европейския социален фонд и 7044, 84 лв национално финансиране. www.eufunds.bg