Какво направихме през 2023?

🕔 Наближава краят на 2023 година и е време да погледнем назад и да си припомним как преминаха последните 12 месеца…

В направление Опазване на околната среда

💚 тази пролет над 1500 деца от цялата страна се включиха в кампанията „За всяко дете по дръвче“ и засяха свои собствени широколистни дървета;

💚 успешно завършихме ученическите проекти в клуб „Еко Шампиони“ в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ и СУ „Св. П. Хилендарски“ и проведохме първия научен фестивал в Хасково;

💚 заедно с отбор „Гори“ от ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ проведохме поредица от инициативи за опазване на дърветата:

  • кампания за премахване на старите мартеници от дърветата;
  • кампания за премахване на габърчета, табели, плакати и неролози от дърветата;
  • обособяване на вековно дърво в землището на с. Александрово, общ. Хасково.

💚 през месец май заедно с отбор „За качествен въздух в Хасково“ проведохме кампанията „Ден без автомобили“ в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, СУ „Св. П. Хилендарски“ и НАП – Хасково;

💚 подкрепихме Серкан от отбор „За качествен въздух в Хасково“, който насочи вниманието на обществеността към нуждатат от изграждане на система от велоалеи в гр. Хасково. Предложението му бе представено пред Община Хасково, а изграждането на една от предложените от Серкан велоалеи бе заложено в Плана за устойчива градска мобилност в Хасково 2023-2040г;

💚 подкрепихме отбор „Води“ от ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ в създаването на система за пречистване на питейна вода;

💚 заедно с отбор „Бездомни животни“ от СУ „Св. П. Хилендарски“ проведохме кампания за насърчаване на осиновяването на бездомни животни;

💚 подкрепихме отбор „Пластмаса“ от СУ „Св. П. Хилендарски“ в разработването на филтър за пречистване на отпадните води от микропластмасови частици;

💚 подкрепихме въвеждането на система за разделно събиране на отпадъци в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ и СУ „Св. П. Хилендарски“;

💚 отбор „За качествен въздух в Хасково“ спечели наградата на журито в научен фестивал „Еко Шампиони“ в Хасково;

💚 отбор „Води“ спечели наградата на публиката в националния Сай Хай фест;

💚 включихме се като местен партньор в кампанията „Искам да съм полезен … Рециклирай ме!“ и като част от нея:

  • проведохме акция за почистване на м. Кабата в с. Стамболийски;
  • проведохме дискусии и игри с децата за насърчаване на отговорното отношение към природата;
  • поставихме кошчета за отпадъци в селата Узунджово, Конуш, Нова Надежда, Книжовник, Малево, Стамболийски, Долно Войводино, Динево, Подкрепа и Козлец от общ. Хасково;
  • поставихме кошчета за разделно събиране на отпадъци в с. Стамболийски, общ. Хасково;
  • поставихме арт инсталации „Шишеяд“ в селата Стамболийски, Динево и Козлец от общ. Хасково и в СУ „Св. П. Хилендарски“ в гр. Хасково.

В направление „Гражданско участие и добро управление“

💙 на 15 февруари заедно с нашите приятели от сдружение „BG Бъди активен“ проведохме “Работилница за граждански идеи”;

💙 в партньорство с Община Хасково успешно проведохме второто издание на Програмата за граждански бюджети, в рамките на която:

🏞 създадохме онлайн платформа за гражданско участие;

🏞 проведохме 37 информационни срещи в община Хасково за насърчаване на гражданската активност и участие;

🏞 събрахме 125 предложения за граждански инициативи – 98 за селата в общината и 27 за град Хасково;

🏞 проведохме онлайн гласуване за избор на граждански инициативи, в което се включиха над 3500 души;

🏞 реализирахме 4 граждански инициативи – по една в селата Динево, Козлец, Долно Войводино и Подкрепа.

В направление Култура

💛 оказахме подкрепа на Рая Стоянова за представянето на дебютната й стихосбирка „Палитра на чувствата“ пред публиката на Сай Хай фест;

💛 припомнихме ви любопитни факти и истории за селата от община Хасково, събрани от екипа на Туристически информационен център – Хасково;

💛 проведохме кампания за дарения на книги за библиотеката на НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1964“, гр. Хасково…

… и още много, много добрини!

Благодарим на всички приятели, партньори и доброволци, които ни подкрепяха през изминалата 2023 година! Без вас едва ли щяхме да успеем да постигнем толкова много!