Къде се коренят Еко шампионските проблеми?

Екологичните проблеми в Хасково и региона са много и най-различни. Но вече знаем малко повече за онези 6 проблема, които Еко Шампионите от Хасково избраха като тема на своята работа. Учениците от СУ „Св. П. Хилендарски“ използваха инструмента за анализ „дърво на проблема“ и проучиха какви са причините и последстията от проблемите, по които работят.

Отбор „Изсичане на дървета“
Отбор „Бездомни животни“
Отбор „Замърсяване в училище“
Отбор „Замърсяване с пластмаса“
Отбор „Замърсяване на питейната вода с уран“
Отбор „Сметища“

Отборът, работещ по темата за невъзпитаните хора, които замърсяват училищня двор направи и своето първо проучване на терен. Момичетата направиха оглед на училищния двор и описаха всички отпадъци, които намериха в него. Тази информация ще им помогне, за да разберат повече за това кой и с какви отпадъци замърсява училището.

И макар че всички Еко Шампионите се трудиха усилено по корените и короната на тяхното дърво на проблема, това не им попречи да са в добро настроение и да се забавляват.

Повече за работата на клуб „Еко Шампиони“ в Хасково можете да намерите тук:

Актуална информация за клуба ще намерите и на фейсбук страничаката на Фондация ХАЛО, на сайта на проект „Еко Шампиони“ и на фейсбук страницата на проекта.

Проект „Еко Шампиони“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 94 601 €, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП чрез Фонд Активни граждани – www.activecitizensfund.bg. Основната цел на проект „Еко Шампиони“ е повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени чрез осъществяване на образователни дейности. Проектът се изпълнява от Фондация „Сай Хай“, гр. София в партньорство с Фондация ХАЛО 2019, гр. Хасково, Сдружение Враца Софтуер Общество, гр. Враца и Forandre Verden (Change The World), Норвегия.