Мисия и цели

Мисията на фондация ХАЛО 2019 е чрез програми заустойчиво развитие, добро управление, опазване на околната среда и съхраняване на българските бит и култура да допринесем за развитието и просперитета на местните общности в България.

Целите, които си поставихме при създаването на ХАЛО са:

  • Да подпомагаме за разпространението и използването на принципите на устойчивото развитие;
  • Да подпомагаме за опазването на нематериалното и материалното културно богатство на България;
  • Да подпомагаме опазването на околната среда и природните богатства в България;
  • Да подпомагаме изграждането и утвърждаването на активно гражданско общество, гражданското участие и доброто управление в България;
  • Да подпомагаме развитието на отделните региони в България;
  • Да подпомагаме за развитието и утвърждаването на духовните ценности, образованието и културата в България.