Научен фестивал в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Хасково

🥳Фондация ХАЛО и ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково имат удоволствието да Ви поканят на научен фестивал 🌎 Sci-High🌍.
👉 Фестивалът ще се проведе на 04 юни 2024 г. от 10.00 ч. във фоайето на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“.


По време на събитието ученическите отбори от клуб Сай Хай към ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ и ПГТАТ „Н.Й. Вапцаров“ ще представят своите научни проекти по социални и екологични теми, актуални за Хасково и региона.


Учениците от клуб Sci-High преминаха през иновативна образователна програма, която съчетава използването на научен подход и генерирането на решения на местни екологични проблеми. Целта на програмата е ученето да се случва чрез преживяване и да е водено от естественото любопитство на учениците.


С подкрепата 💪 на преподаватели от Хасково и под ръководството на ментори от научните среди, учениците, включени в програмата проучваха, експериментираха, създаваха различни прототипи, с които да допринесат за опазването на околната среда и борбата с климатичните промени на местно ниво 🌏. По време на научния фестивал те ще представят резултатите от своята работа. 🤩


ℹ️ За допълнителна информация можете да се обръщате към Кристина Йорданова, координатор на проекта, тел. 0898412180 , e-mail: halongobg@gmail.com.