Научен фестивал в ПГТАТ „Никола Вапцаров“ гр. Хасково

🥳Фондация ХАЛО/ HALO Foundation и Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии – Хасково имат удоволствието да Ви поканят на научен фестивал 🌎Sci-High🌍.

👉 Фестивалът ще се проведе на 31 май 2024 г. от 10.00 ч. в коридорите на ПГТАТ „Н.Й. Вапцаров“.

По време на събитието ученическите отбори от клуб „Еко Шампиони“ към ПГТАТ „Н.Й. Вапцаров“ ще представят своите научни проекти по екологични теми, актуални за Хасково и региона.

Учениците от клуб Sci-High преминаха през иновативна образователна програма, която съчетава използването на научен подход и генерирането на решения на местни екологични проблеми. Целта на програмата е ученето да се случва чрез преживяване и да е водено от естественото любопитство на учениците.

С подкрепата 💪 на преподаватели от Хасково и под ръководството на ментори от научните среди, учениците, включени в програмата проучваха, експериментираха, създаваха различни прототипи, с които да допринесат за опазването на околната среда и борбата с климатичните промени на местно ниво 🌏. По време на научния фестивал те ще представят резултатите от своята работа. 🤩

ℹ️ За допълнителна информация можете да се обръщате към Кристина Йорданова, координатор на проекта, тел. 0898412180 , e-mail: halongobg@gmail.com.