Обявяваме членовете на МДС по Програмата за граждански бюджети

В периода до края на месец май съвместни екипи на Фондация ХАЛО и Община Хасково организираха срещи във всички села, за да запознаят жителите им с условията на Програмата за граждански бюджети и да им съдействат за оформяне и подаване на техните предложения.

През месец юни постъпилите в онлайн платформата ще бъдат разгледани от мултидисциплинарен съвет, съставен от специалисти в различни области. Те ще извършат проверка на допустимостта на постъпилите  предложения за граждански инициативи и ще могат да отправят предложения за надграждането им.

Първият член на Мултидисциплинарния съвет е Тоня Димитрова Маркова, родена през 1967 година в град Любимец. От 2018 година насам, Тоня работи в Дирекция „Архитектура, Градоустройство, Строителство и Инвестиции“ в Община Хасково като началник на отдел „Архитектура, Градоустройство и Кадастър“. Тоня Маркова е част от МДС на програмата за граждански бюджети на Фондация ХАЛО и Община Хасково за втора поредна година.

Вторият член на МДС е Валентин Варадинов Спенджаров, който също се включва за втора година. Той е роден в град Хасково през 1987 година и има завършен бакалавър и магистър по Международни икономически отношения. От 2019 година работи като главен експерт в отдел „Европейски и национални програми и проекти“. Работата му се състои в разработване на проектни предложения за целите на Община Хасково.

Следващият член на МДС по програмата за граждански бюджети е Диляна Тончева Пецова със завършен бакалавър със специалност „Български език и литература“. До 2014 година работи като ексурзовод в Регионален исторически музей – Хасково, а след това през 2016 година става главен уредник. Диляна, както и останалите членове на МДС тази година, се включват за втори път в съвета.

Маргарита Георгиева Цветанова е родена през 1970 година в град Хасково и за втора поредна година е част от МДС на Фондация ХАЛО по програмата за граждански бюджети. Работила е като учител в няколко основни училища в град Хасково, а сега е уредник в Регионален исторически музей- град Хасково.

Последният член на Мултидисциплинарния съвет по Програмата за граждански бюджети е Красимира Славова Апостолова. Родена през 1977 година в град Хасково и завършила Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ със специалност Мениджмънт и администрация, Красимира се включва за втора година в МДС. Дълги години е работила като редактор и репортер за информационния сайт Haskovo.net, а от скоро е част от екипа на БТА.

***

Третото издание на Програмата за граждански бюджети се изпълнява в партньорство между Фондация ХАЛО и Община Хасково. Инициативата “Граждански бюджети 2024” се изпълнява по проект “Права и ценности” и е финансирана от Европейския съюз и Фондация “Работилница за граждански инициативи”. Програмата за граждански бюджети представлява инструмент, който дава равни възможности на всички граждани (независимо от техните възраст, пол, образование, етническа принадлежност, населено място) да се включат директно в процесите на управление на местно ниво чрез даване на предложения, вземане на решения чрез всеобщо гласуване и изпълнение на най-одобряваните предложения.

Тази публикация е създадена в рамките на инициатива “Граждански бюджети 2024”, финансирана от Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ). Изразените възгледи и мнения са единствено на автора и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) или ФРГИ. Нито Европейският съюз, нито EACEA, нито ФРГИ могат да бъдат държани отговорни за тях.

#ProEUvaluesBG

#гражданскибюджети