Осем граждански инициативи бяха реализирани в три хасковски села в изпълнение на Програмата за граждански бюджети

Приключи пилотното изпълнение на Програмата за граждански бюджети. Благодарение на нея в селата Войводово, Малево и Стамболийски бяха реализирани 8 граждански инициативи, а други 5 проблема намериха своето решение.

В началото на миналото лято жителите на трите села имаха възможност да дават предложения за разрешаване на местни проблеми. Те представиха общо 20 идеи за граждански инициативи. През месец август се проведе гласуване кои от предложените инициативи да се реализират, като всеки жител имаше право да гласува само за едно от предложенията в неговото село. След оспорвана битка във всяко от селата беше изготвена класация на най-подкрепяните идеи и бяха определени онези от тях, които могат да се изпълнят с наличния бюджет от 1000 лв на село.

През есента на 2021 г. се реализираха общо осем граждански инициативи. Акциите се проведоха с помощта на доброволци от Хасково, Пловдив, Плевен, София и разбира се с активното участие на местните общности. С общ бюджет в размер на 3000 лв се изпълниха следните инициативи:

 1. Облагородяване на парка в центъра на село Стамболийски – пребоядисване на съоръженията от детската площадка и ремонт на покрива на беседката;
 2. Облагородяване на зеленото пространство пред Клуба на диабетиците и на инвалидите с физически увреждания в село Стамболийски – окосяване на тревата, боядисване на оградата, поставяне на пейки;
 3. Изграждане на зелена класна стая на открито към детската градина в село Стамболийски;
 4. Изрисуване на помещенията в детската градина в село Стамболийски;
 5. Ремонт на детската площадката до училището в село Малево – боядисване на съоръженията, ремонт на люлките и пързалката, поставяне на пейка и кошчета за отпадъци, преместване на декоративната ограда;
 6. Поставяне на пейки в парка срещу кметството в село Малево
 7. Създаване на музейна сбирка към читалището в село Малево – освежаване на помещението, поставяне на етажерки за експонатите, подмяна на корниза и пердетата и подготовка на експонатите за музейната сбирка;
 8. Смяна на дограмата (на входната врата и прилежащите й прозорци) на читалището в село Войводово.

Благодарение на безплатните консултациите, които експерти от фондация ХАЛО и община Хасково провеждаха  в трите села, беше намерено решение на други проблеми на местно ниво.

 1. В село Стамболийски сдруженията на диабетиците и на инвалидите с физически увреждания получиха разрешение да ползват за провеждане на своята дейност и събиране на членовете си стая в сградата на пощата, която по-рано се е стопанисвала от читалището;
 2. В село Стамболийски Община Хасково стана титуляр на партидата и пое разходите за електрическа енергия за същата стая, с което осигури възможност в нея да се проведат планираните по проекта обучения, консултации и гласуване за граждански инициативи, а в дългосрочен план – двете пациентски организации на местно ниво да имат базови условия за развиване на дейността си в обществена полза.
 3. В село Малево Община Хасково даде разрешение за използване на стая в сградата на кметството за създаване на музейна сбирка към читалището.
 4. В село Малево бяха премахнати опасни електрически кабели от тераста на читалището, която ежедневно се използва от деца – абонирани към библиотеката в селото.
 5. В село Войводово читалището положи основните на отношения на сътрудничество с общинската администрация, които намериха израз в изготвянето и подаването на проектно предложение за цялостен ремонт на сградата на читалището, която е емблематична за селото и която е дом на всички културни и общоселски мероприятия.

Изпълнението на Програмата за програмата за граждански бюджети даде възможност на жителите на селата Войводово, Малево и Стамболийски сами да представят своите идеи за развитие и облагородяване на селата. Те участваха директно в даването на предложения и вземането на решения какво да се случва в тяхното село. В хода на програмата чрез обученията и консултациите те придобиха знания и умения как да търсят решения на местни проблеми, как да застъпничат за тях, как да комуникират с отговорните институции и организации. В трите села се откроиха неформални лидери, които имат хъс и мотивация да работят за благосъстоянието на селото, а около тях се оформиха групи, които ги подкрепят. Чрез Програмата за граждански бюджети традиционно недоволстващите граждани намериха повод да се обединят в името на кауза за облагородяване на тяхното село.

Програмата за граждански бюджети бе разработена съвместно от Фондация ХАЛО и Община Хасково в изпълнение на проект „Инициатива за граждански бюджети“. Той се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 7000 €, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП чрез Фонд Активни граждани – www.activecitizensfund.bg. Основната цел на проект „Инициатива за граждански бюджети“ е участие на гражданите при вземане на решения по обществени политики.

Повече за проект „Инициатива за граждански бюджети“ може да получите от: