Отчетност на гражданските инициативи

Ние от Фондация ХАЛО вярваме, че гражданката активност може да бъде стимулирана само ако има пълна прозрачност на действията и особено по отношение на разходването на средства. Ето защо решихме да дадем пълен отчет на разходите за реалиизране на гражданските инициативи по Програмата за граждански бюджети.

Напомняме, че съгласно условията на Програмата за граждански бюджети, всяка инициатива трябваше да се реализира с максимален бюджет до 3000 лв, осигурен от Община Хасково. Но ето как изглежда в цифри изпълнението на гражданските инициативи:

Село Динево

Гражданската инициатива в село Динево се реализира и с помощта на дарители. Янко Мишев Михайлов предостави безвъзмездно пясък за пясъчника в детската градина, а Тодор Тодоров – крепежни елементи, четки, бои, кроасани и вода за доброволците.

Финансирането на материалите, закупени от Фондация ХАЛО е в изпълнение на кампанията „Искам да съм полезен… Рециклирай ме!“ на сдружение BG Бъди активен. Фондация ХАЛО се включва като местен партньор на BG Бъди активен в кампанията, която е част от програмата Място България България и се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Кока Кола. Участието на Фондация ХАЛО/ HALO Foundation в кампанията обхваща провеждането на акции за почистване, поставяне на кошчета и Шишеяди в общо 11 населени места от община Хасково, провеждане на информационна кампания по темите за незаконните сметища, разделното събиране на отпадъците и ролята на отделните граждани за опазването на природата.

Като допълнение към интервенцията, Сдружение BG Бъди активен предоставиха на селото арт инсталация за разделно събиране на пластмасови бутилки „Шишеяд“.

Село Долно Войводино

Финансирането на почти всички материали, закупени от Фондация ХАЛО е в изпълнение на кампанията „Искам да съм полезен… Рециклирай ме!“ на сдружение BG Бъди активен. Фондация ХАЛО се включва като местен партньор на BG Бъди активен в кампанията, която е част от програмата Място България България и се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Кока Кола. Участието на Фондация ХАЛО/ HALO Foundation в кампанията обхваща провеждането на акции за почистване, поставяне на кошчета и Шишеяди в общо 11 населени места от община Хасково, провеждане на информационна кампания по темите за незаконните сметища, разделното събиране на отпадъците и ролята на отделните граждани за опазването на природата.

Закупуването на мрежа и работни ръкавици е финансирано с дарение от Фондация ХАЛО.

Село Козлец

Финансирането на почти всички материали, закупени от Фондация ХАЛО е в изпълнение на кампанията „Искам да съм полезен… Рециклирай ме!“ на сдружение BG Бъди активен. Фондация ХАЛО се включва като местен партньор на BG Бъди активен в кампанията, която е част от програмата Място България България и се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Кока Кола. Участието на Фондация ХАЛО/ HALO Foundation в кампанията обхваща провеждането на акции за почистване, поставяне на кошчета и Шишеяди в общо 11 населени места от община Хасково, провеждане на информационна кампания по темите за незаконните сметища, разделното събиране на отпадъците и ролята на отделните граждани за опазването на природата.

Село Подкрепа

Финансирането на почти всички материали, закупени от Фондация ХАЛО е в изпълнение на кампанията „Искам да съм полезен… Рециклирай ме!“ на сдружение BG Бъди активен. Фондация ХАЛО се включва като местен партньор на BG Бъди активен в кампанията, която е част от програмата Място България България и се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Кока Кола. Участието на Фондация ХАЛО/ HALO Foundation в кампанията обхваща провеждането на акции за почистване, поставяне на кошчета и Шишеяди в общо 11 населени места от община Хасково, провеждане на информационна кампания по темите за незаконните сметища, разделното събиране на отпадъците и ролята на отделните граждани за опазването на природата.

Проект “Граждански бюджети” се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. BG05SFOP001-2.025-0076-С01/10.08.2022 г. на обща стойност 46 965,59 лв, от които 39 920,75 лв от Европейския социален фонд и 7044, 84 лв национално финансиране.

www.eufunds.bg