Победители в Програмата за граждански бюджети 2023

Вече са известни победителите в гласуването за граждански инициативи по Програмата за граждански бюджети 2023. Това са селата Козлец, Долно Войводино, Динево и Подкрепа.

След оспорвано съревнование и мобилизиране на огромна част от местното население в гласуването, гражданските инициативи, които събраха най-голяма подкрепа са следните:

  1. Поставяне на съоръжения за игра в двора на детската градина в с. Козлец

Детската градина в Козлец се посещава от деца от четири села: Зорница, Гълъбец, Николово и Широка поляна. Децата имат нужда от активни игри, които да подобрят тяхната двигателна култура и физическа активност. За целта родителите и учителите се обединяват около идеята за поставяне на пързалка, калтушка – везна и „магазин“ в двора на детската градина. Те поемат ангажимента да монтират съоръженията с доброволния труд на родителите и жителите на село Козлец.

  • Ремонт на плочките в центъра на с. Долно Войводино

В Долно Войводино местните участваха с две предложения за граждански инициативи – подмяна на плочките в центъра на селото и поставяне на беседка. След наистина оспорвано съревнование между поддръжниците на двете идеи, в крайна сметка превес получи предложението за подмяна на плочките в центъра.

Местните кандидатстват с тази идея по Програмата за граждански бюджети, тъй като в центъра на селото се събират всички жители, а състоянието на настилката е окаяно – липсват плочи, други за разместени. Хората постоянно се спъват и падат. Не е извършван ремонт от много години. Местните хора предлагат да се пренаредят наличните плочки, а счупените – да се подменят. Също така искат да се изградят наново парапетите отстрани, които с течение на времето са започнали да се рушат. И всичко това планират да изпълнят с доброволен труд.

  • В село Динево с огромно мнозинство печели идеята „Атракции за децата“

Динево е едно от големите села в Община Хасково. В него има много деца, детска градина и училище, които се посещават и от децата от съседните села. Младите хора в Динево имат огромно желание да превърнат селото в по-атрактивно място за малчуганите. Те планират да поставят в началото на моста 3Д обемни букви в различни цветове с името на селото. Този надпис според тях ще носи цветно и слънчево настроение на жителите и посетителите на Динево. Планират да организират кампания за събиране на капачки за инициативата “Капачки за бъдеще”, с която да покажат и на децата, че е хубаво да участват в благотворителни каузи и инициативи. В допълнение към тези дейности планират отново с доброволен труд да разширят пясъчника в детската градина, да пребоядисат беседките, пейките и пързалката, да подменият счупените и липсващи части от съоръженията в детската градина и детските площадки в селото.  

  • Подкрепа – Поставяне на съоръжения в парка

В село Подкрепа над 40% от жителите са гласували за идеята за ремонт на местната църква. Този ремонт обаче многократно надхвърля максимално допустимия размер на средствата за материали, които се отпускат по Програмата за граждански бюджети. Още на етап кандидатстване с тази идея, жителите на Подкрепа бяха информирани, че ще се пристъпи към изпълнението й само ако имат осигурени останалата част от средствата, нужни за цялостно завършване на ремонта. И тъй като това условие не е изпълнено към днешна дата, съгласно условията на Програмата за граждански бюджети, ще се реализира класираната на второ място гражданска инициатива – „Поставяне на съоръжения в парка“.

 В Подкрепа няма много места, които да предлагат разнообразни дейности за подрастващите в селото. Затова родители и деца прекарват голяма част от свободното си време в парка, който се намира пред местната църква. Ето защо те кандидатстват за закупуването на двойна люлка и въртележка, които сами ще поставят в този парк.

Разпределение на гласовете за различните предложения за граждански инициативи в спечелилите села

Всички спечелили граждански инициативи предстои да се реализират през лятото на 2023 година. Ако останат неизразходвани средства по Програмата за гражданки бюджети, те ще бъдат използвани за реализирене на класирани на седващите места граждански инициативи.

Припомняме, че гражданите на Община Хасково имаха възможност да дават идеи за облагородяване на населените места и за реализирането на широк кръг от дейности в периода от октомври 2022 г. до февруари 2023 г.  Постъпилите 125 предложения за граждански инициативи бяха разгледани от съвет от експерти в различни области, които прецениха дали е възможно предлаганите идеи да се изпълнят. До следващ етап бяха допуснати 94 идеи, а жителите на Община Хасково имаха възможност да гласуват за тях в продължение на един месец – от 10 май до 10 юни. След това беше извършена проверка на постъпилите през онлайн платформата гласове по отношение на това дали гласувалите за дадена инициатива са жители на съответното населено място. Ето и резултатите от гласуването:

Програмата за граждански бюджети допринася за активното включване на жителите на Община Хасково в процесите на даване на предложения за граждански инициативи и вземане на решения чрез гласуване на местно ниво. Жителите да всяко населено място сами избират коя гражданска инициатива да подкрепят, а идеите, които ще се реализират по програмата се определят въз основа на активността при гласуването.

***

Програмата за граждански бюджети се изпълнява в рамките на проект „Граждански бюджети“. Той се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. BG05SFOP001-2.025-0076-С01/10.08.2022 г. Проектът се изпълнява от Фондация ХАЛО в партньорство с Община Хасково.