Проблем или хипотеза – Еко Шампионите знаят

Докато се учехме какво са проблемите и какво хипотезите, неусетно успяхме да формулираме и хипотезите по проблемите на хасковските Еко Шампиони. Сигурно се чудите какви са те?

„Ако разберем кои са невъзпитаните хора, които замърсяват града ни и положим усилия да ги превъзпитаме, можем да постигнем дългосрочно намаляване на замърсяването в Хасково“

Отбор „Невъзпитаните“ – Ивен, Виктория, Мирослава, Симона, Ния

„Най-мръсното място в Хасково е сметището. Ако го почистим, и градът ни ще стане по-чист.“

Отбор „Замърсяване в града“ – Константина, Джансу, Бусе, Суде

„Ако повече хора осиновяват бездомни животни, популацията им ще намалее.“

Отбор „Кучета“ – Таня, Фатме, Селин Сабри

„Ако изобретим достъпна машиа за рециклиране на пластмаса, можем да ограничим вредното й въздействие.“

Отбор „Пластмаса“ – Яница, Виктория, Деа и Александра


„Изсичането на дърветата в града прави въздуха по-мръсен“

Отбор „Дървета“ – Елиф и Стилиян

„Ако изобретим евтини и достъпни филтри за пречистване на водата от уран, можем да подобрим качеството на питейната вода в Хасково“

Отбор „Уран“ – Мелек, Мелиса, Селин Джафер и Селин Местан

***

Проект „Еко Шампиони“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 94 601 €, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП чрез Фонд Актвини граждани – www.activecitizensfund.bg. Основната цел на проект „Еко Шампиони“ е повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени чрез осъществяване на образователни дейности. Проектът се изпълнява от Фондация „Сай Хай“, гр. София в партньорство с Фондация ХАЛО 2019, гр. Хасково, Сдружение Враца Софтуер Общество, гр. Враца и Forandre verden (Change The World), Норвегия.