Проект „Еко Шампиони“

Детайли:

Продължителност: 24 месеца (21.07.2021-20.07.2023)

Програма: Фонд Активни граждани България

Финансиране: 94 601 €

Водеща организация: Фондация „Сай Хай“

Партньори: 

Цел на проекта

„Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени чрез осъществяване на образователни дейности“

Проблемите, свързани с опазването на околната среда и климатичните промени се увеличават с всяка изминала година. А предлаганите решенията трудно намират широк обществен консенсус и практическо приложение. Учебните програми в училищата запознават повърхностно децата с тези проблеми, като основната им цел е просто да повишат чувствителността на децата по тези теми. Учениците остават с усещането, че проблемите касаещи опазването на околната среда и климатичните промени са неразрешими или че решенията не са по силите им и не ги касаят. Но това не е вярно. Защото всеки може да даде своя личен принос, стига да знае как.

Ето защо четири НПО, стъпвайки на разнообразната си експертиза, обединяваме усилия, за да създадем иновативна образователна програма за деца на възраст между 13 и 19 години. Тя ще повиши ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени. През следващите две години програмата ще се изпълни в най-малко 6 училища от София, Хасково и Враца, а учениците, включени в нея, с подкрепата на ментори от научните среди, ще намерят решения на екологични проблеми, които пряко касаят техния град. В дългосрочен план програмата ще бъде разпространена сред училища от цялата страна, заедно с решения за финансово обезпечаване на прилагането й. А като резултат от това в много български градове ще бъдат изградени ядра от мотивирани млади хора, ангажирани с опазването на околната среда и климатичните проблеми, със знания и умения как да търсят и намират решения по тези въпроси.

Партньорите

Проект “Еко Шампиони” се изпълнява от четири партньорски организации, а ролята на всеки един от партньорите по проекта е изключително важна. Фондация Сай Хай е специализирана в разработването и изпълнението на учебни програми за практическо приложение на научен подход/развиване на научна грамотност в училищата. Екипът на ХАЛО има опит с реализирането на дейности и провеждането на кампании в сферата на опазването на околната среда. Враца Софтуер Общество има огромен опит с въвеждането на новите технологии в практиката и създаване на дигитални решения, а Change the world са изпълнявали подобни образователни програми в Норвегия, Чили и Колумбия и ще споделят своите опит и експертиза при създаването и изпълнението на предлаганата програма.

Повече за проект „Еко Шампиони“ mожете да намерите на www.eco-champions.eu и фейсбук страницата на проекта
Проект „Еко Шампиони“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 94 601 €, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП чрез Фонд Активни граждани – www.activecitizensfund.bg. Основната цел на проект „Еко Шампиони“ е повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени чрез осъществяване на образователни дейности. Проектът се изпълнява от Фондация „Сай Хай“, гр. София в партньорство с Фондация ХАЛО 2019, гр. Хасково, Сдружение Враца Софтуер Общество, гр. Враца и Forandre Verden (Change The World), Норвегия.