Първа Еко Шампионска среща

🎊🎉 Изключително развълнувани сме след първата ни среща с учениците от СУ ,,Св.Паисий Хилендарски“. Днес се проведе първият ни урок в изпълнение на Проект „Еко шампиони“ / Project „Eco Champions“. Децата имаха възможност да представят себе си и темите, които ги вълнуват, а ние ги запознахме с предстоящите дейности в рамките на проекта.

В края на урока всички заедно направихме два интересни 🧪🌡:👉 лава лампа и👉 слонска паста.📣

Следващата ни среща е планирана за сряда /03.11.2021г./ от 14 часа. На нея ще играем забавни игри и ще коментираме местните екологични проблеми, които ни вълнуват.

Очакваме всички Еко Шампиони от СУ ,,Св.Паисий Хилендарски“!

***

Проект „Еко Шампиони“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 94 601 €, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП чрез Фонд Актвини граждани – www.activecitizensfund.bg. Основната цел на проект „Еко Шампиони“ е повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени чрез осъществяване на образователни дейности. Проектът се изпълнява от Фондация „Сай Хай“, гр. София в партньорство с Фондация ХАЛО 2019, гр. Хасково, Сдружение Враца Софтуер Общество, гр. Враца и Forandre verden (Change The World), Норвегия.