Резултати от гласуването за граждански инциативи

След оспорвана надпревара и избор измежду 20 граждански инициативи, жителите на Войводово, Малево и Стамболийски направиха своя избор. Вече са ясни инициативите, които получиха най-голяма подкрепа и предстои да бъдат реализирани в трите села. С планирания бюджет от 3000 лв в трите села предстои да се реализират общо 7 от 20-те предложени инициативи.

Войводово

Във Войводово повече от 1/3 от гласувалите са подкрепили идеята да се подменят входната врата на НЧ „Отец Паисий – 1925г.“ и прилежащите към нея прозорци.

Малево

В Малево първото място с еднакъв брой гласове си делят 3 граждански инициативи:

1.Поставяне на пейки и ремонт на съоръженията в парка до училището;

2. Създаване на музейна сбирка към читалището;

3. Поставяне на пейки в парка в центъра .

Стамболийски

В село Стамболийски най-голяма подкрепа среща идеята за облагородяване на парка пред детската градина, следвана от инициативата за облагородяване на пространството пред Клуба на инвалидите и диабетиците. На трето място жителите на Стамболийски са поставили изграждането на система за видеонаблюдение, но поради големия размер на сумата, необходима за реализирането на тази инициатива, тя отстъпва място на инициативата, класирана на четвърто място – ремонт на парка в центъра.

Изборът мина при относително голям интерес от страна на жителите на трите села, а в гласуването се включиха 5% от жителите на Стамболийски, 4,2% от жителите на Малево и 1% от жителите на Войводово. За сравнение в тазгодишното издание на „София Избира“ (първата програма за граждански бюджети изпълнявана в България) участие взеха 1,83% от жителите на града, а в държавите от Северна и Южна Америка, от които произлиза инициативата, обикновено в първите издания вземат участие по-малко от 1% от жителите на съответния град.

За повече информация относно напредъка по изпълнението на гражданските инициативи следете сайта на проект “Инициатива за граждански бюджети” и фейсбук страницата на Фондация ХАЛО.

***

Проект „Инициатива за граждански бюджети“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 7000 €, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП чрез Фонд Активни граждани – www.activecitizensfund.bg. Основната цел на проект „Инициатива за граждански бюджети“ е участие на гражданите при вземане на решения по обществени политики. Проектът се изпълнява от Фондация ХАЛО 2019 в партньорство с Община Хасково.