Силни, с поглед към бъдещето

С голямо задоволство ви съобщаваме, че успешно приключи поредният проект на Фондация ХАЛО – проект “Развитие на организационния капацитет на фондация ХАЛО 2019”.

През изминалите шест месеца укрепихме силите на ХАЛО, планирахме как да привлечем повече доброволци към организацията и как да структурираме работата с тях. Подготвихме се и за реакция при неочаквани събития и кризи, каквито за съжаление възникват все по-често в този несигурен свят.

Имахме възможност да се обърнем назад, да погледнем отново всички прекрасни инициативи, които случихме през последните три години и да оценим тяхното въздействие. Това пък ни помогна да формулираме истинския фокус в работата ни и да планираме целите и предизвикателствата, с които ще се справяме през следващите 5 години.

Безкрайно сме благодарни на Impact Drive за методическата подкрепа, споделения опит и приятелското отношение, без които нямаше да се справим така добре!

Благодарим много и на Фонд Активни граждани България, които повярваха в нас и подкрепиха финансово желанието ни за осигуряване на стабилност и изграждането на капацитет на Фондация ХАЛО!

Но най-много благодарим на членовете на екипа ни, които приеха предизвикателството да участват активно в този процес, лишиха се от свободното си време и засвидетелстваха отдадеността си към инициативите, които ХАЛО реализира!

***

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация ХАЛО 2019 и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проект “Развитие на организационния капацитет на фондация ХАЛО 2019” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 5000€, предсотавена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП чрез Фонд Активни граждани – www.activecitizensfund.bg. Основната цел на проекта е изграждане на капацитет и подобряване на устойчивостта на Фондация ХАЛО.