Търсим училище-партньор

Фондация ХАЛО набира училища-партньори от областите Хасково и Кърджали, които да изпълняват програма за повишаване научната грамотност на ученици на възраст 12-19 години.

От партньорските училища изискваме:

 • да създадат научен клуб с минимум 2 отбора (минимум 2 деца в отбор);
 • да осигурят преподавател, който да ръководи научния клуб;
 • да заплатят разходите за преминаване на преподавателя през обучение за работа по програмата (таксата е в размер на 280 лв за 1 преподавател, а обучението дава 2 кредита);
 • да осигурят помещение за провеждане на занятията на научния клуб;
 • да съдействат за организиране на научен фестивал в училище в края на учебната година.

Нашата организация осигурява:

 • възнаграждение на преподавателя, който ще ръководи научния клуб;
 • средства за материали за работата на отборите;
 • ментори (млади български учени), които да подкрепят отборите;
 • средства за организиране и провеждане на научен фестивал в училище;
 • средства за покриване на разходите за пътуване и участие в национален научен фестивал в София на учениците от научния клуб;
 • преподавател, който да подготвя учениците от научния клуб за участие в национални, регионални и международни STEM състезания и олимпиади;
 • такси за участие на учениците от научия клуб в  национални, регионални и международни STEM състезания и олимпиади.

Проявяващите интерес училища и учители могат да се свържат с нас на тел. 0898 412 180 или да ни пишат на halongobg@gmail.com. Краен срок за заявяване на интерес: 16.00 часа на 06.11.2023г.

Повече за образователна програма можете да намерите на https://sci-high.org/  и https://eco-champions.eu/.

Повече за фондация ХАЛО, която е координатор на научната програма за регион Хасково можете да намерите на  https://halongo.eu/  и https://www.facebook.com/halongobg