Удължава се срокът за подаване на идеи

Важно съобщение!!!

Поради огромния интерес към Програмата за граждански бюджети, удължаваме срока за подаване на предложения до 20 март 2023 г.

ℹ️ Изпращането на идеи се осъществява чрез платформата – https://halo-platform.halongo.eu/

***

Програмата за граждански бюджети се изпълнява в рамките на проект „Граждански бюджети“. Той се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. BG05SFOP001-2.025-0076-С01/10.08.2022 г. на обща стойност 46 965,59 лв, от които 39 920,75 лв от Европейския социален фонд и 7044, 84 лв национално финансиране. Проектът се изпълнява от Фондация ХАЛО/ HALO Foundation в партньорство с Община Хасково.