Уебинар „Въвличане на гражданите в управлението на местно ниво“

Днес се проведе уебинарът „Въвличане на гражданите в управлението на местно ниво“. Събитието бе част от проект „Граждански бюджети“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“.

По време на уебинара Кристина Йорданова представи най-разпространените механизими за насърчаване на гражданското участие и включване на гражданите в управлението на местно ниво. Бяха разгледани обществените обсъждания, обществените съвети, работните групи, местните инициативни групи, местните референдуми и други по-рядко използвани инструменти.

Главен акцент в уебинара беше представянето на Програмата за граждански бюджети. Това е авторска програма на фоондация ХАЛО, която трета поредна година се изпълнява успешно от неправителствената организация в партньорство с Община Хасково.

Антон Пандов, експерт в Община Хасково представи на участниците резултатите от второто издание на Програмата за гражданки бюджети – гражданските инициативи, които са реализирани през есента на 2023 година. В края на уебинара бяха обсъдени възможностите за прилагане на Програмата за граждански бюджети в нови населени места и подкрепата, която Фондация ХАЛО може да окаже на общините и неправителствените организации, които проявяват интерес към нея.

Презентация от събитието

Този уебинар се организира от Фондация ХАЛО и Община Хасково в рамките на проект „Граждански бюджети“. Проектът се финансира по Оперативна програма „Добро управление“.