Уебинар „Въвличане на гражданите в управлението на местно ниво“

Все по-често администрацията се нуждае от мението и участието на гражданите при формулирането на политики и при вземането на решения с цел постигането на по-голяма легитимност. От друга страна все по-голяма част от гражданите не се чувстват достатъчно добре представени от традиционните политически партии и търсят възможности за директно взаимодействие с местната власт. 

Кои са инструментите, които помагат на местната администрация да работи в партньорство с гражданите, НПО и бизнеса и същевременно успяват да включат всички заинтересовани страни в процесите на даване на предложения, вземане на решения и изпълнението на взетите решения? Къде се намира пресечната точка между местната администрация и гражданите?

Заповядайте на 23 ноември от 15:00-16:30 ч. на уебинара “Въвличане на гражданите в управлението на местно ниво“, за да:

  • научите повече за ползите от включването на гражданите в управлението на местно ниво;
  • се запознаете с иновативната за България Програма за граждански бюджети;
  • дискутираме възможностите за адаптиране и разпространение на Програмата за граждански бюджети в нови населени места.

Наши лектори ще бъдат Кристина Йорданова – политолог с дългогодишен опит в областта на гражданското участие и разработването на механизми за сътрудничество и съвместна работа между институции, НПО и граждани и Радина Мартинова – координатор на иновативната за България Програма за граждански бюджети.

Записване: до 22 ноември във формуляра: https://forms.gle/8MzN7xHjvYfemfwm8

Попълнилите регистрационната форма на 22.11.2023 г. на ел. поща ще получат връзка за включване през платформата Google Meet. 

Този уебинар се организира от Фондация ХАЛО и Община Хасково в рамките на проект „Граждански бюджети“. Проектът се финансира по Оперативна програма „Добро управление“.