Успешен старт на кампанията „Дари книги“

Бързаме да се похвалим с щедрите дарения, които получихме във връзка с кампанията ни „Дари книги“.

Изказваме специални благодарности на прекрасните:

💛 Стилиян Язаджиев

💛 Петя Дичева

💛Мая Траянова

💛 Вихра Пешева

💛 и анонимните дарители, които оставят книги пред НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1964“, гр. Хасково

Напомняме ви, че кампанията е активна до края на месец септември, а повече за нея можете да научите на https://www.facebook.com/events/676773737359742

***

ℹ️ Кампанията за даряване на книги се реализира в изпълнение на проект “Граждански бюджети”. Той се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. BG05SFOP001-2.025-0076-С01/10.08.2022 г. на обща стойност 46 965,59 лв, от които 39 920,75 лв от Европейския социален фонд и 7044, 84 лв национално финансиране.

www.eufunds.bg