Форум „Активни квартали“

През 2022 г. Фондация ХАЛО 2019 беше избрана за местен партньор по проект “Квартална демокрация в градските общности” на сдружение „БГ Бъди активен“. До края на календарната година в изпълнение на проекта планираме да проведем две граждански инициативи на територията на Община Хасково. Първата от тях е за облагородяване на зона за свободно пускане на домашни любимци в град Хасково. Провеждането на инициативата ще бъде предшествано от провеждането на форум с участието на всички заинтересовани – граждани, представители на институциите на местно ниво и неправителствения сектор.
В тази връзка имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие във форум „Активни квартали“, който ще се проведе на 21 юли / четвъртък/ от 18.00 часа в зала „Знание“ с адрес: гр. Хасково, бул. „Съединение“ 10 ( в сградата на „Лайф център“). По време на форума ще се извърши детайлно планиране на гражданската инициатива – определяне на локацията и конкретните интервенции.
***
Проект “Квартална демокрация в градските общности”, наричан накратко “Активни квартали” е координиран от BG Бъди активен и финансиран от Фонд Активни граждани България. Партньор от Норвегия е организацията „Nabolagshager“, която се занимава с градски пространства, кръгова икономика и демокрация. Проектът е част от дългосрочната програма _Място България и има за цел да подобри демократичната култура и гражданска осведоменост чрез прилагането на плейсмейкинг методология. Този процес дава възможност на хората да заемат по-активна роля в развитието на публичните пространства, запознава ги и ги въвлича в разработването на местните политики, допринася за изграждане на процеси и връзки между граждани, общини, общности и граждански организации. Повече за проекта можете да откриете на https://thespot.bgbeactive.org/categ…/active-neighbourhoods/
***
Фондация ХАЛО е неправителствена организация извършваща дейности в обществена полза. Основен приоритет на организацията е чрез програми за устойчиво развитие, добро управление, опазване на околната среда и съхраняване на бита и културата да допринесе за развитието и просперитета на местните общности в област Хасково. Повече информация за Фондация ХАЛО можете да намерите на https://halongo.eu и https://www.facebook.com/halongobg.

#ActiveNeighborhoods #АктивниКвартали #PlacemakingForDemocracy #activecitizensfund #ПромянатаВъзможна 

Вижте по-малко