ХАЛО набира доброволци

Доброволчеството е страст. То вдъхновява, развива и обогатява. Доброволчеството е един от най-смислените начини човек да натрупа знания и умения, да създаде запознанства, да намери приятели и съмишленици, хора с добродетели. То дава смисъл и носи неизмеримо удовлетворение.

Доброволците са онази незабележима общност, която тихо и кротко променя света. За тях рядко може да прочетем в някой вестник или да ги видим в новините. Но без тяхната помощ много смислени каузи щяха да останат нечути, неразбрани, нереализирани…

Фондация ХАЛО набира доброволци

Ако и вие усещате, че доброто напира във вас, но все още не успявате да съберете кураж и да се включите в доброволческа инициатива – не се притеснявайте, ние ще ви подкрепим.

Фондация ХАЛО ежегодно организира множество разнообразни инициативи, за реализирането на които се нуждаем от безценната помощ на доброволците. Част от тях са:

  • Кампанията “За всяко дете по дръвче”
  • Премахването на старите мартенички от дръвчетата;
  • Облагородяването на публични пространства в рамките на Програмата за граждански бюджети и извън нея;
  • Провеждането на конкурси и инициативи за съхраняването на културното и историческото наследство
  • Популяризирането на еко инициативи;
  • Промотирането на иновативни практики на активно гражданско участие и  добро управление.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация ХАЛО 2019 и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.  

Проект “Развитие на организационния капацитет на фондация ХАЛО 2019” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 5000€, предсотавена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП чрез Фонд Актини граждани – www.activecitizensfund.bg. Основната цел на проекта е изграждане на капацитет и подобряване на устойчивостта на Фондация ХАЛО.

Организацията разполага с утвърдена Програма за работа с доброволци. Всички желаещи да станат част от нашия Клуб на доброволеца преминават през кратко въвеждащо обучение или инструктаж. Набелязват се конкретните задачи, за които ще отговаря съответния доброволец съобразно неговите умения и възможности. 

За най-отдадените и ентусиазирани доброволци сме предвидили членство в нашия Клуб на доброволеца, както и множество стимули и награди. ХАЛО също така издава препоръки и удостоверения на доброволците, които работят за организацията в по-продължителен период от време.

Всъщност ХАЛО представлява една сговорна дружина от добронамерени млади хора, които искат да вдъхнат живот в малките селца, в обезлюдяващите градчета, да създадат възможности за реализация и бъдеще за децата и младите семейства. Ако и вие се припознавате в нашата мисия, попълнете следната заявка, а ние с радост ще ви приемем в нашето семейство!


Тази публикация е създадена в изпълнение на проект „Развитие на организационния капацитет на фондация ХАЛО 2019“, който се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 5000€, предсотавена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП чрез Фонд Актини граждани – www.activecitizensfund.bg. Основната цел на проекта е изграждане на капацитет и подобряване на устойчивостта на Фондация ХАЛО.