Годишен доклад за 2020 година

През 2020 г. Фондация ХАЛО реализира разнообразни дейности и инициативи в няколко направления:

  • Екология и опазване на околната среда;
  • Опазване на културното и историческото наследство;
  • Добро управление.

През 2020 година Фондация ХАЛО разработи проектни предложения за отворени схеми за безвъзмездно финансиране:

  • към Американското посолство в София („Children of the future – Gamechangers vol.1“ for the Bulgaria Small Grants Program – U.S. Embassy Sofia Grant);
  • към Обществения борд на Телъс България –  „Play the game“  – проект на тема затлъстяване, герои от игри, изработване на костюми чрез рециклиране;
  • към Civic Europe,  Idea Challenge – проектно предложение “The living waters of Maritsa river” на екологична тематика;
  • проектно предложение с наименование „The living waters of Maritsa river and Zlato pole“ пред European Outdoor Conservation Association;
  • проектно предложение „Инициатива за граждански бюджети“ с Входящ № ACF/638 по Фонд Активни граждани,
  • проектно предложение към Обществения борд на Телъс България – „Пандемия от пластмаса“,
  • Проектно предложение по Програма за граждански инициативи на Община Хасково – „Моята градинка – любимо място за отдих и почивка“

Проектните предложения „Инициатива за граждански бюджети“ и „Нашата градинка – любимо място за отдих и почивка“ бяха одобрени и предстои да бъдат реализирани през 2021 година. Проектът „The living waters of Maritsa river and Zlato pole“ пред European Outdoor Conservation Association беше одобрен на първия етап на конкурса, но не успя да премине през втория етап.

Фондация ХАЛО създаде партньорски отношения с Обединени ученически общежития – Хасково, Община Хасково, Община Стамболово. Организацията се включи в НПО инфобанка – платформа за намиране на партньори от България, както и в норвежкия регистър на организациите, търсещи партньорства за изпълнението на проекти по Фонд Активни граждани (Norwegian database for the Active Citizens Fund). Организацията подкрепи община Хасково в кандидатурата й за инициативата ICC – Intelligent Cities Challenge на Европейската комисия.

На 30 ноември Фондация ХАЛО подписа споразумение за партньорство с Община Хасково във връзка с изпълнението на проект „Инициатива за граждански бюджети“.