За нас

Фондация ХАЛО 2019 е малка местна неправителствена организация, регистрирана за извършване на общественополезна дейност. Екипът ни е малък и сплотен. Повечето иницитиви, които реализраме са изцяло на доброволни начала, с подкрепата на доброволци извън организацията, а при реализиране на конкретни проекти, разчитаме на експертизата на наши съмишленици. Фондация ХАЛО е ситуирана в гр. Хасково, а мисията й е да преобърне тенденциите на обезлюдяване, запустяване и занемаряване на Хасково и региона. Акцент в работата ни са малките населени места, в които хората се чувстват изоставени на произвола на съдбата, неглижирани от институциите и държавата и неспособни да възвърнат живота и блясъка на родното село.

Нашата организация се фокусира върху три приоритетни области: устойчиво развитие и добро управление; опазване на околната среда и съхраняване на бита и културата ни. Визията на фондация ХАЛО е именно чрез изпълнение на програми в тези три приоритетни области да ускори развитието и просперитета на местните общности в Хасково и региона и да превърне областта в притегателен център за младите хора – място, където могат да се развиват професионално и да разчитат на подкрепата на институциите; място, където могат да отглеждат децата си в спокойна и защитена среда; място, на което могат да се наслаждават на уникалната природа и биоразнообразието на Източните Родопи и влажните зони по поречието на река Марица и на неизмеримото културно наследство на древните траки, съчетано с богатите традиции и фолклор на Тракийския край.

Акция за почистване на парк „Кенана“