Sortition EU

През 2024 година Фондация ХАЛО се присъедини към мрежата от граждански организации на европейско ниво Sortition EU. Това е мрежа от организации, които имат различен поглед към демокрацията и гражданското участие. Членовете на тази мрежа използват различни подходи и методи за включване на гражданите във процесите на вземане на решения. Точно както разработената от нас Програма за граждански бюджети включва гражданите от конкретна община в даването на предложения, вземането на решения и изпълнението на взетите решения.

Защото за да работи политиката за хора като нас, тя трябва да включва хора като нас. Все по-ниските нива на одобрение на политиците дават ясен сигнал, че в време за трансформация на политиката.

Гражданските събрания и гражданските бюджети се използват по целия свят за справяне с проблеми, като обединяват хора от всички сфери на живота и ни дават време и информация, за да намерим правилното решение.

Повече за новите форми на гражданско участие и идеята, която стои зад тях, можете да видите в представянето на Пол Хенинг, основателят на Sortition EU.

Първата задача пред Фондация ХАЛО като част от Sortition EU беше набирането на участници за Европейския граждански панел на тема „Защо в нашето общество има омраза и какво можем да направим по въпроса“, който се провежда в периода 5 април – 19 май 2024 г.