Искам да съм полезен… Рециклирай ме!

Фондация ХАЛО се включва като местен партньор на сдружение БГ Бъди активен в изпълнението на кампанията „Искам да съм полезен… Рециклирай ме!“. Целта на кампанията е да образова и активира местните общности за по-осъзнато отношение към опазването на природата, разделното събиране и рециклирането на отпадъци чрез подобряване на нивата на разделно събиране на отпадъци, превенция на замърсяването на публичните пространства и природните паркове.

На местно ниво Фондация ХАЛО координира следните дейности:

  • Акция за почистване на местността Кабата, с. Стамболийски’
  • Монтиране на 25 паркови кошчета и 2 комплекта кошчета за разделно събиране на отпадъци в 10 села от община Хасково;
  • Поставяне на креативни информационни табели, насърчаващи опазването на чистота в паркови и обществени пространства;
  • Поставяне на 4 арт инсталации за разделно събиране на пластмасови бутилки Шишеяд в селата Стамболийски, Динево и Козлец от Община Хасково и в СУ „Св. П. Хилендарски“, гр. Хасково;
  • Провеждане на информационни срещи по темите, касаещи незаконните сметища, разделното събиране на отпадъци и рециклирането в 10 села от община Хасково – Конуш, Нова надежда, Узунджово, Книжовник, Малево, Козлец, Стамболийски, Подкрепа, Динево и Долно Войводино.

Повече за резултатите от проекта можете да намерите в секция новини на сайта ни, както и на фейсбук страницата на Фондация ХАЛО.

Научете за цялостното ни участие в кампанията от сайта _Място България.